ДАНАС ПОЧИЊЕ УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 • Почетна

Упис за све четири средње школе почиње данас у Брчко дистрикту. Први дан уписа резервиран је за ученике који су постигли одличне и врло добре успјехе током основног образовања, док други и трећи дан уписују студенте са добрим и довољним успјехом.

 • Право на упис имају ученици који су основну школу завршили под условима и на начин утврђеним школским правилима, а који нису старији од 18 година, односно 19 година за ученике са посебним потребама.
 • Редослијед кандидата за упис утврђује се на основу успјеха постигнутог у основној школи у складу са правилима средње школе.
 • Студенти који су у Републици Српској или Федерацији БиХ завршили основно образовање имају право уписа под истим условима као и ученици који су основно образовање завршили у Дистрикту.
 • Кандидати доказују испуњавање општих услова оригиналном потврдом о завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених (школе ће по службеној дужности поднијети захтјев за издавање извода из матичне књиге рођених за све ученике рођене у Дистрикту и који ће бити примљени).

Будућим средњошколцима у Брчко дистрикту на располагању су четири средње школе. Школска 2020/2021. 774 ученика распоређена у 43 разреда уписат ће у средње школе у ​​Брчко дистрикту БиХ.

ЈУ ГИМНАЗИЈА „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ БРЧКО ДИСТРИЦТ БиХ

Ред. бр. Смјер Степен стручне спреме Број разреда Број ученика по разреду Укупан број ученика
1. Општи IV. 4 18 72
2. Друштвено-језички смјер IV. 1 18 18
3. Рачунарско-информатички смјер IV. 1 18 18
4. Музички извођач -Инструменталиста/Музички сарадник- Теоретичар IV. 1 18 18
УКУПНО IV. 7 126  

 

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ

Ред. бр. ЗВАЊЕ – занимање Степен стручне смјене Број разреда Број ученика
1. Економски техничар IV. 1 18
2. Економски техничар – пословна информатика IV. 1 18
3. Комерцијални техничар IV. 1 18
4. Царински техничар IV. 1 18
5. Пословни-правни техничар IV. 1 18
6. Трговачки техничар IV. 1 18
7. Трговац III. 1 18
UKUPNO III./IV. 7 126

 

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ –

занимање

Степен стручне спреме Број разреда Број ученика
1. Туристички техничар IV. 1 18
2. Угоститељски и кулинарски техничар IV. 1 18
3. Кувар III. 1 18
4. Конобар III. 1 18
УКУПНО: III./IV. 4 72
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА: III./IV. 11 198

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ –

занимање

Степен стручне спреме Број разреда Број ученика
1. Механички техничар за рачунарску конструкцију / Механички техничар програмер на ЦНЦ машинама IV. 1 18
2. Аутомеханичар III. 1 18
3. Инсталатер III. 1 18
4. Бравар/Обрађивач метала резањем III. 1 18

 

5. Заваривач/Варилац III. 1 18
УКУПНО III./IV. 5 90

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ–

занимање

Степен стручне спреме Број разреда Број ученика
1. Електротехничар рачунарства IV. 1 18
2.  Техничар електроенергетике IV. 1 18
3. Техничар за мехатронику IV. 1 18
4. Електричар III. 1 18
5. Аутоелектричар III. 1 18
УКУПНО: III./IV. 5 90

 

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ

 

Степен стручне спреме Број разреда

 

Број ученика

 

1. Грађевински техничар        IV. 1 18
2. Геодетски техничар        IV. 1 18
  УКУПНО        IV. 2 36

САОБРАЋАЈ

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ–

занимање

Степен стручне спреме Број разреда

 

Број ученика

 

1. Техничар друмског саобраћаја       IV. 1 18
2. Возач моторних возила       III. 1 18
УКУПНО     III./IV. 2 36

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ –

занимање

Степен стручне спреме Број разреда Број ученика
1. Текстилни техничар IV. 1 18
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА: III./IV. 15 270

 

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ –

занимање

Степен стручне спреме Број разреда Број ученика
1. Пољопривредни техничар IV. 2 36
2. Ветеринарски техничар IV. 1 18
3. Прехрамбени техничар IV. 1 18
4. Цвјећар / Месар III. 1 18
УКУПНО: III./IV. 5 90

 

ЗДРАВСТВО

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ

 

Степен стручне спреме Број разреда Број ученика
1. Фармацеутски техничар IV. 1 18
2. Медицински техничар IV. 2 36
  УКУПНО: IV. 3 54

ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Ред.

бр.

ЗВАЊЕ –

заниманје

SСтепен стручне спреме Број разреда Број ученика
1. Еколошки/Козметички техничар IV. 1 18
2. Фризер III. 1 18
УКУПНО: III./IV. 2 36
УКУПНО

ПОЉОПРИВРЕДНА И

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:

III./IV. 10 180

Напомена: У случају неравномјрног броја ученика уписаних у комбиноване разреде, чији је омјер у једном профилу далеко већи у односу на други, школа задржава право усмјерити ученике на профил који је имао већи број пријављених кандидата при упису-пријему докумената.

Документи за упис:

 1. пријава за упис (на дан уписа у мјесту уписа у матичној школи)
 2. извод из матичне књиге рођених – родни лист (школе ће по службеној дужности поднијети захтјев за издавање извода из матичне књиге рођених свим ученицима који ће бити примљени и који су рођени у Брчко дистрикту БиХ)
 3. увјерење о завршеном основном образовању.

Пријем докумената на уписним мјестима у матичне школе вршиће се од 23. до 25. јуна текуће године од 8.00 до 15.00.

Упис се врши без пријемног испита.

Све информације можете добити на бројевима телефона наведених школа:

 • ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко дистрикта БиХ – 049 / 211-941
 • JУ Пољопривредна и медицинска школа Брчко дистрикта БиХ – 049 / 231-870
 • JУ Економска школа Брчко дистрикта, БиХ – 049 / 217-812.
 • JУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ – 049 / 217-052.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 23. ДО 25. ЈУНА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ. 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post