DANAS POČINJE UPIS U SREDNJE ŠKOLE

 • Početna

Upis za sve četiri srednje škole započinje danas u Brčko distriktu. Prvi upisni dan rezerviran je za učenike koji su postigli odlične i vrlo dobre rezultate tijekom osnovnog obrazovanja, dok drugi i treći dan upisuju studente s dobrim i dovoljnim uspjehom.

 • Pravo upisa imaju učenici koji su osnovnu školu završili pod uvjetima i na način određen školskim pravilima, a koji nisu stariji od 18 godina, odnosno 19 godina za učenike s posebnim potrebama.
 • Redoslijed kandidata za upis utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha u osnovnoj školi u skladu s pravilima srednje škole.
 • Studenti koji su u Republici Srpskoj ili Federaciji BiH završili osnovno obrazovanje imaju pravo upisati pod jednakim uvjetima kao i učenici koji su završili osnovno obrazovanje u Distriktu.
 • Kandidati dokazuju ispunjavanje općih uvjeta izvornom potvrdom o završenom osnovnom obrazovanju i izvodom iz matične knjige rođenih (škole će po službenoj dužnosti podnijeti zahtjev za izdavanje matičnih knjiga za sve učenike rođene u Distriktu i koji će biti primljeni).

Budućim srednjoškolcima u Brčko Distriktu na raspolaganju su četiri srednje škole. Školske 2020/2021. godine u srednje škole Brčko distrikta BiH upisati će se 774 učenika raspoređenih u 43 odjeljenja.

JU GIMNAZIJA ,,VASO PELAGIĆ” BRČKO DISTRIKT  BiH

Red. br. Smjer Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika po razredu Ukupan broj učenika
1. Opći IV. 4 18 72
2. Društveno-jezični smjer IV. 1 18 18
3. Računalno-informatički smjer IV. 1 18 18
4. Glazbeni izvođač -Instrumentalista/Glazbeni saradnik – Teoretičar IV. 1 18 18
UKUPNO IV. 7 126  

 

JU EKONOMSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT  BiH

Red. br. ZVANJE – zanimanje Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika
1. Ekonomski tehničar IV. 1 18
2. Ekonomski tehničar – Poslovna informatika IV. 1 18
3. Komercijalni tehničar IV. 1 18
4. Carinski tehničar IV. 1 18
5. Poslovno-pravni tehničar IV. 1 18
6. Trgovački tehničar IV. 1 18
7. Trgovac III. 1 18
UKUPNO III./IV. 7 126

 

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika
1. Turistički tehničar IV. 1 18
2. Ugostiteljsko-kulinarski tehničar IV. 1 18
3. Kuhar III. 1 18
4. Konobar III. 1 18
UKUPNO: III./IV. 4 72
UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA: III./IV. 11 198

 

JU TEHNIČKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT  BiH

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika
1. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje/Mašinski tehničar programer na CNC mašinama IV. 1 18
2. Automehaničar III. 1 18
3. Instalater III. 1 18
4. Bravar/Obrađivač metala rezanjem III. 1 18

 

5. Zavarivač/Varilac III. 1 18
UKUPNO III./IV. 5 90

 

ELEKTROTEHNIKA

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika
1. Elektrotehničar računarstva IV. 1 18
2. Tehničar elektroenergetike IV. 1 18
3. Tehničar za mehatroniku IV. 1 18
4. Električar III. 1 18
5. Autoelektričar III. 1 18
UKUPNO: III./IV. 5 90

 

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Red.

br.

ZVANJE

 

Stepen stručne spreme Broj odjela

 

Broj učenika

 

1. Građevinski tehničar        IV. 1 18
2. Geodetski tehničar        IV. 1 18
  UKUPNO        IV. 2 36

SAOBRAĆAJ

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjela

 

Broj učenika

 

1. Tehničar drumskog saobraćaja       IV. 1 18
2. Vozač motornih vozila       III. 1 18
UKUPNO     III./IV. 2 36

TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika
1. Tekstilni tehničar IV. 1 18
UKUPNO TEHNIČKA ŠKOLA: III./IV. 15 270

 

JU POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT  BiH

POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika
1. Poljoprivredni tehničar IV. 2 36
2. Veterinarski tehničar IV. 1 18
3. Prehrambeni tehničar IV. 1 18
4. Cvjećar / Mesar III. 1 18
UKUPNO: III./IV. 5 90

ZDRAVSTVO

Red.

br.

ZVANJE

 

Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika
1. Farmaceutski tehničar IV. 1 18
2. Medicinski tehničar IV. 2 36
  UKUPNO: IV. 3 54

OSTALE DJELATNOSTI

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjela Broj učenika
1. Ekološki/Kozmetički tehničar IV. 1 18
2. Frizer III. 1 18
UKUPNO: III./IV. 2 36
UKUPNO

POLJOPRIVREDNA I

MEDICINSKA ŠKOLA:

III./IV. 10 180

Napomena: U slučaju neravnomjernog broja učenika upisanih u kombinirane razrede, čiji je omjer na jednom profilu daleko veći u odnosu na drugi, škola zadržava pravo usmjeriti učenike na profil koji je imao veći broj prijavljenih kandidata pri upisu-primanju dokumenata.

Dokumenti za upis:

 1. prijava za upis (na dan upisa na mjestu upisa u matičnoj školi)
 2. izvod iz matične knjige rođenih – izvod iz matične knjige rođenih (škole će po službenoj dužnosti podnijeti zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih svim učenicima koji budu primljeni i koji su rođeni u Brčko distriktu BiH)
 3. potvrda o završenom osnovnom obrazovanju.

Prihvatanje dokumenata na upisnim mjestima u matične škole vršit će se od 23. do 25. lipnja tekuće godine od 8,00 do 15,00 sati.

Upis se vrši bez prijemnog ispita.

Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona navedenih škola:

 • JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko distrikt BiH – 049 / 211-941
 • JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko distrikt BiH – 049 / 231-870
 • JU Ekonomska škola Brčko distrikt BiH – 049 / 217-812.
 • JU Tehnička škola Brčko distrikt BiH – 049 / 217-052.

KONKURS JE OTVOREN OD 23. DO 25. LIPNJA TEKUĆE GODINE.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post