DANAS POČINJE UPIS U SREDNJE ŠKOLE

 • Početna

Na prostoru Distrikta Brčko danas počinje upis za sve četiri srednje škole. Prvi upisni dan, rezervisan je za đake koji su u toku osnovnog obrazovanja postigli odličan i vrlo dobar uspjeh dok se  drugog  i trećeg dana upisuju učenici s dobrim i dovoljnim uspjehom.

 • Pravo upisa imaju učenici koji su završili osnovnu školu pod uslovima i na način utvrđen pravilima škole, a koji nisu stariji od 18 godina, odnosno 19 godina za učenike s posebnim potrebama.
 • Redoslijed kandidata pri upisu utvrđuje se na osnovu postignutog uspjeha u osnovnoj školi u skladu s pravilima srednje škole.
 • Učenici koji su osnovno obrazovanje stekli u Republici Srpskoj ili Federaciji BiH imaju pravo upisa pod jednakim uslovima kao i učenici koji su završili osnovno obrazovanje u Distriktu.
 • Ispunjavanje općih uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvom o završenom osnovnom obrazovanju i izvodom iz matične knjige rođenih (škole će po službenoj dužnosti podnijeti zahtjev za izdavanje rodnih listova za sve učenike koji su rođeni u Distriktu, a koji budu primljeni).

Budućim srednjoškolcima u Brčko Distriktu na raspolaganju su četiri srednje škole. Školske 2020/2021. godine u srednje škole Brčko distrikta BiH upisati će se 774 učenika raspoređenih u 43 odjeljenja.

JU GIMNAZIJA ,,VASO PELAGIĆ” BRČKO DISTRIKT  BiH

Red. br. Smjer Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika po odjeljenju Ukupan broj učenika
1. Opći IV. 4 18 72
2. Društveno-jezički smjer IV. 1 18 18
3. Računarsko-informatički smjer IV. 1 18 18
4. Muzički izvođač -Instrumentalista/Muzički saradnik – Teoretičar IV. 1 18 18
UKUPNO IV. 7 126  

 

JU EKONOMSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT  BiH

Red. br. ZVANJE – zanimanje Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Ekonomski tehničar IV. 1 18
2. Ekonomski tehničar – Poslovna informatika IV. 1 18
3. Komercijalni tehničar IV. 1 18
4. Carinski tehničar IV. 1 18
5. Poslovno-pravni tehničar IV. 1 18
6. Trgovački tehničar IV. 1 18
7. Trgovac III. 1 18
UKUPNO III./IV. 7 126

 

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Turistički tehničar IV. 1 18
2. Ugostiteljsko-kulinarski tehničar IV. 1 18
3. Kuhar III. 1 18
4. Konobar III. 1 18
UKUPNO: III./IV. 4 72
UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA: III./IV. 11 198

 

JU TEHNIČKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT  BiH

 1. MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje/Mašinski tehničar programer na CNC mašinama IV. 1 18
2. Automehaničar III. 1 18
3. Instalater III. 1 18
4. Bravar/Obrađivač metala rezanjem III. 1 18

 

5. Zavarivač/Varilac III. 1 18
UKUPNO III./IV. 5 90

 

 1. ELEKTROTEHNIKA
Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Elektrotehničar računarstva IV. 1 18
2. Tehničar elektroenergetike IV. 1 18
3. Tehničar za mehatroniku IV. 1 18
4. Električar III. 1 18
5. Autoelektričar III. 1 18
UKUPNO: III./IV. 5 90

 

III. GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Red.

br.

ZVANJE

 

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja

 

Broj učenika

 

1. Građevinski tehničar        IV. 1 18
2. Geodetski tehničar        IV. 1 18
  UKUPNO        IV. 2 36

 

 1. SAOBRAĆAJ
Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja

 

Broj učenika

 

1. Tehničar drumskog saobraćaja       IV. 1 18
2. Vozač motornih vozila       III. 1 18
UKUPNO     III./IV. 2 36

 

 1. TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Tekstilni tehničar IV. 1 18
UKUPNO TEHNIČKA ŠKOLA: III./IV. 15 270

 

JU POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT  BiH

 1. POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Poljoprivredni tehničar IV. 2 36
2. Veterinarski tehničar IV. 1 18
3. Prehrambeni tehničar IV. 1 18
4. Cvjećar / Mesar III. 1 18
UKUPNO: III./IV. 5 90

 

 1. ZDRAVSTVO
Red.

br.

ZVANJE

 

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Farmaceutski tehničar IV. 1 18
2. Medicinski tehničar IV. 2 36
  UKUPNO: IV. 3 54

III. OSTALE DJELATNOSTI

Red.

br.

ZVANJE –

zanimanje

Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Ekološki/Kozmetički tehničar IV. 1 18
2. Frizer III. 1 18
UKUPNO: III./IV. 2 36
UKUPNO

POLJOPRIVREDNA I

MEDICINSKA ŠKOLA:

III./IV. 10 180

Napomena: U slučaju da se u kombinovana odjeljenja upiše neravnomjeran broj učenika, čiji odnos je daleko veći u jednom profilu u odnosu na drugi, škola zadržava pravo usmjeravanja učenika u onaj profil koji je na upisu – prijemu dokumenata imao veći broj prijavljenih kandidata.

Dokumenti za upis:

 1. prijava za upis (na dan upisa na upisnom mjestu u matičnoj školi)
 2. izvod iz matične knjige rođenih – rodni list (škole će po službenoj dužnosti podnijeti zahtjev za izdavanje rodnih listova za sve učenike koji budu primljeni, a koji su rođeni u Brčko distriktu BiH)
 3. svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju.

Prijem dokumenata na upisnim mjestima u matičnim školama će se vršiti od 23. do 25. juna tekuće godine od 8.00 do 15.00 sati.

Upis se vrši bez prijemnog ispita.

Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona navedenih škola:

 • JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko distrikt BiH – 049 / 211-941
 • JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko distrikt BiH – 049 / 231-870
 • JU Ekonomska škola Brčko distrikt BiH – 049 / 217-812.
 • JU Tehnička škola Brčko distrikt BiH – 049 / 217-052.

KONKURS JE OTVOREN OD 23. DO 25. JUNA TEKUĆE GODINE. 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post