Arhitektonski, građevinski i geodetski fakultet u Banjoj Luci

Osnivanje Arhitektonsko-građevinskog fakulteta bilo je dug proces. Inicijativa za osnivanje ovog Fakulteta datira iz 1980. godine. Tek u ožujku 1994. Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalnu djelatnost i graditeljstvo Republike Srpske angažiralo je radnu grupu za pripremu studije o opravdanosti uspostavljanja i osiguranja uvjeta za rad Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Sveučilište je prihvatilo studij i proslijedilo ga Vladi Republike Srpske. Vlada RS prihvatila je spomenuto izvješće, a ministar obrazovanja, nauke i kulture formirao je Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za početak rada Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci.

Godine 2006. na fakultetu su pokrenute aktivnosti radi uspostavljanja doktorskih studija iz područja arhitekture i urbanizma u skladu s modernim europskim nastavnim procesima. Od kraja listopada 2006. na Fakultetu je pohađalo 1330 studenata, 135 ih je do sada diplomiralo, a trenutno je aktivno 1020 studenata. 40 kandidata pohađalo je poslijediplomske studije, četiri su magistrirala, a dva kandidata doktorirala. Trenutno Fakultet djeluje na dvije lokacije, s brojnim prostornim, institucionalnim i financijskim problemima.

Arhitektonsko-građevinski fakultet zacrtao je politiku intenzivnog razvoja i uključivanja u trendove europskih integracija. To se prije svega odnosi na poboljšanje obrazovnog i znanstvenog procesa, rješavanje nedostajućeg prostora i opreme, intenzivnu suradnju s drugim srodnim fakultetima, te s gospodarstvom i institucijama.

Do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 31. kolovoza 2006. upravljačka tijela fakulteta bila su Fakultetsko vijeće, dekan i Znanstveno-nastavno vijeće.

U 2012. započinje prva faza radova na novoj zgradi Arhitektonskog, građevinskog i geodetskog fakulteta.

Za buduće studente:

Letak

Informator

Upis 2020/21

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića bb, 78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 324 110

E-pošta: info@unibl.org

Website: www.unibl.org

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post