JU Gimnazija “Vaso Pelagić”

 • Početna

Biti gimnazijalac oduvijek je predstavljalo posebnu čast i privilegiju.

Na području Brčkog Gimnazija se kao srednja škola prvi put pominje 20-ih godina prošloga vijeka kao Niža gimnazija, nasljednica Trgovačke škole.  Tokom vremena ona je mijenjala svoj naziv u Realna gimnazija, Građanska škola, Škola za usmjereno vaspitanje i obrazovanje, a današnji naziv JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko  datira od 2001/2002. godine

Gimnazija je danas općeobrazovna srednja škola koja traje četiri godine i priprema učenike za nastavak školovanja. Svrha obrazovanja u gimnaziji je razvijanje  intelektualne širine učenika, potrebe za novim saznanjima i djelovanjima, podsticanje istraživačke radoznalosti učenika, te osposobljavanje za kritičko i stvaralačko mišljenje kao i samostalno učenje. Gimnazija učenicima nudi najšire obrazovanje koje omogućava upis i dobre rezultate na svim fakultetima i visokoškolskim ustanovama.

Ono što je bitno istaći je neizbrisiv trag mnogih naših svršenih gimnazijalaca koji su svojim kasnijim životnim i profesionalnim opredjeljenjima dali trajan doprinos razvoju naše lokalne zajednice u najrazličitijim oblastima. Gimnazijsko obrazovanje predstavlja jedan od temeljnih oslonaca duhovne i intelektualne prepoznatljivosti društva.

Osnovni podaci o školi

 • U našoj školi postoje tri smjera:
 • Opći smjer sa izbornom nastavom u četvrtoj godini
 • Društveno-jezički smjer
 • Računarsko informatički smjer
 • Nastava je stručno zastupljena i izvodi se u jednoj smjeni
 • Školske 2019/2020. godine planiramo upisati 6 odjeljenja po 20 učenika:
 • 4 odjeljenja općeg smjera sa izbornom nastavom u četvrtoj godini
 • 1 odjeljenje društveno-jezičkog smjera
 • 1 odjeljenje računarsko-informatičkog smjera
 • Redovna nastava se izvodi u kabinetima opremljenim savremenim učilima i pomagalima (interaktivne table, LCD TV, računari, multimedijalni projektori)
 • Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava se realiziraju kontinuirano
 • Saradnja sa roditeljima
 • Učenici učestvuju u međunarodnim programima razmjene učenika
 • Saradnja sa nevladinim sektorom, institucijama lokalne zajednice, drugim domaćim i međunarodnim odgojno-obrazovnim institucijama i međunarodnim organizacijama je na visokom nivou
 • Obavezni strani jezici su: engleski (prvi strani jezik), njemački i latinski
 • Učenici naše škole imaju mogućnost pohađanja naprednog njemačkog jezika i sticanje njemačke jezičke diplome DSD I i DSD II:
 • Niži nivo (DSD I) polaže se u II razredu i učenici dobijaju njemačku jezičku diplomu A2/B1
 • Viši nivo (DSD II) polaže se u IV razredu i učenici dobijaju njemačku jezičku diplomu B2/C1
 • Pohađanje nastave naprednog njemačkog jezika omogućava:
 • izuzetno dobro poznavanje njemačkog jezika
 • besplatne ispite i nastavni materijal u II i IV razredu
 • dobijanje međunarodno priznate diplome
 • studiranje na svim fakultetima njemačkog govornog područja zahvaljujući dobijenoj diplomi
 • razvoj komunikativnih sposobnosti zahvaljujući radu u grupama do 14 učenika
 • realizaciju zanimljivih školskih i vanškolskih projekata i takmičenja

Za upis u školu potrebno je:

 1. rodni list
 2. svjedočastvo od VI-IX razreda

 

 

Adresa: Trg Pravde 3, 76100 Brčko

JU Gimnazija “Vaso Pelagić”Brčko

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Telefon/faks: 049/211- 941

e-mail: gimnazijabrcko.vasopelagic@gmail.com

Web adresa: www.gimnazija.bdcentral.net

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post