Vannastavne aktivnosti

  • Početna

Tokom školske godine učenici su uključeni u različite vannastavne aktivnosti u kojima ispoljavaju svoju kreativnost: šahovska sekcija, dramska sekcija, folklorna sekcija, recitatorska sekcija, novinarsko-literarna sekcija, bibliotekarska sekcija, debatna sekcija/klub, istorijska sekcija, sportske sekcije, muzičko-ritmička sekcija, foto-sekcija, informatička sekcija, sekcija crvenog krsta, sportske sekcije (odbojka, rukomet, fudbal, košarka).

Svake godine učenici i nastavnici, odnosno članovi i rukovodioci novinarsko-literarne sekcije, uređuju školski list Ekonomist u kome predstavljaju rad škole i dostignuća učenika u proteklom periodu. Ekološka sekcija radi na uređenju školskog zelenila i prikupljanju sirovina za reciklažu. U školi se tradicionalno  igraju  fudbalske  utakmice u kojima snage odmjeravaju ekipe maturanata i profesora.

Grupe učenika sa svojim mentorima učestvuju u realizaciji raznih projekata. U posljednje dvije školske godine,realizovana su dva projekta u organizaciji Rotari kluba za čiju su realizaciju učenici i mentori dobili po 1000 evra. U okviru ovih projekata izrađivane su lutke od prirodnih materijala i  „magični abažuri“ za lampe sa motivima po želji kupaca. Iz ovih projekata obezbijeđena su 4 laptop računara, štampač, šivaća mašina i  drugi, manji pokloni za školu i učenike.

Sa vlastitim dostignućima, mnogi naši učenici se  predstavljaju na raznim školskim i međuškolskim takmičenjima.

Nadogradnja  znanja iz pojedinih predmeta ostvaruje se kroz programe dodatne  nastave.

Za učenike koji ne savladavaju nastavne sadržaje tokom redovne nastave organizuje se dopunska nastava.

Svoje stavove i prijedloge za poboljšanje rada škole učenici mogu iznijeti kroz rad Vijeće učenika a roditelji kroz rad Vijeća roditelja.

Tokom školovanja učenici sarađuju sa različitim institucijama, fakultetima, firmama i organizacijama, idu  na sajmove, izlete i stručne posjete.

Na kraju srednjoškolskog obrazovanja učenici idu na matursku ekskurziju u inostranstvo i tradicionalno u svečanim odijelima prošetaju kroz grad do hotela gdje nastavljaju zajedničko druženje- matursko veče.

Učenici ugostiteljske struke su  na regionalnom takmičenju Drina-Sava regiona osvojili prvo mjesto u pripremanju savremenih jela.

Učenici i nastavnici neke od rezultata svog rada pokazuju povodom Dana škole koji se obilježava 9. maja. Povodom Dana škole organizuju se međuškolska takmičenja, izložbe a krunu aktivnosti predstavlja školska priredba.       

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post