JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U YEP INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA BRČKO

 • Početna

Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim preduzetnicima?

 prijavi se na:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U YEP INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA

BRČKO

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske,  a koji je tokom 2018. i 2019. godine u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH realizirao YEP  inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje 120 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta kod preduzetnika i u  malim preduzećima, a u saradnji sa lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT, Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2020. i 2021. godini realizirati će se program YEP inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke za do 50 učesnika sa područja Brčko distrikta BiH te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za 10 novih poslovnih poduhvata na području Distrikta.  Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva  YEP inkubator poslovnih ideja 2020.

Opis programa

YEP inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

 1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 10 poslovnih ideja na području Brčko distrikta BiH)
 4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija Impakt i predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku isključe bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • Fizičko lice sa prebivalištem na području Brčko distrikta BiH.
 • Vlasnici postojećeg  biznisa sa sjedištem na području Brčko distrikta BiH koji je registrovan u 2020. godini zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Dodatno, potrebno je

 • Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva, sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju start up biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne osobe na period od godinu dana.
 • Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.
 • Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
 • Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.
 • Da aplikant nije aplicirao/koristio sredstva u okviru Programa samozapošljavanja Brčko distrikta BiH u 2020. godini koji je usvojen na 125. vanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 28. oktobra 2020. godine, broj predmeta:13-002600/20, broj akta: 01.11-1161DS-009/20 od 28.10.2020.godine.

Ciljne grupe:

 • Nezaposlena lica koja aktivno traže zaposlenje u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i sa prebivalištem na području Brčko distrikta BiH;
 • Zaposleni sa prijavljenim mjestom boravka na području Brčko distrikta BiH, a koji bi željeli  da pokrenu vlastiti biznis;
 • Vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području Brčko distrikta BiH koji su registrovani u 2020. godini zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u YEP Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa koji su registrovani tokom 2020. godine. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika i samostalni preduzetnik.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Vlade Brčko distrikta BiH i članovi njihovih užih porodica (majka, otac, očuh, maćeha, brat, sestra, suprug/a, dijete, djed i baka), niti korisnici koji su podržani kroz Program YEP inkubator poslovnih ideja 2018/2019. godine, izuzev osnivanja potpuno novih poslovnih poduhvata.

Ograničenja u vezi privrednih oblasti iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično), kao i djelatnosti kockanja i klađenja. Također, u javnom pozivu ne mogu učestvovati privredni subjekti:

 1. registrovani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i Zakonom o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu BiH;
 2.  registrovani u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Brčko distrikta BiH upisani u područje R Djelatnost kockanja i klađenja, oblast 92.00;
 3. javne ustanove;
 4. banke;
 5. visokoškolske ustanove.

Kako aplicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 07.12.2020. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici http://www.vlada.bdcentral.net/  ili lično na Info pultu Vlade Brčko distrikta BiH.

Uz ispunjeni prijavni formular dostavlja se i kopija rješenja o registraciji – za postojeće biznise.

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi u zatvorenoj koverti, putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu (šalter broj 9)  ili putem pošte na adresu:

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu,

Bulevar mira br. 1, Brčko distrikt BiH,

sa naznakom: „Prijava za učešće u programu YEP inkubator poslovnih ideja“.

Javni poziv ostaje otvoren do 07.12.2020. godine.

Nakon isteka perioda za prikupljanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administratvinih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene. Po isteku roka za prijave, na osnovu analize prijavnih obrazaca i poslovnih ideja kojima se potencijalni učesnici kandiduju za učešće u Programu, vrši se odabir učesnika narednog koraka Programa – preduzetničke obuke. Odabir učesnika preduzetničke obuke vrši se prema ispunjavanju prethodno navedenih uslova pri čemu će se prednost dati mladima (od 18 do 35 godina starosti), ženama, kao i poslovnim idejama koje u sebi imaju aspekt inovativnosti. Maksimalan broj polaznika obuke po jednoj grupi je 25. Odabir učesnika obuke vrše predstavnici svih partnera u Programu.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti na broj telefona Investicijske fondacije Impakt Sarajevo 033 202 043 kao i e-mail-a info@impakt.ba . Dodatne informacije mogu se dobiti u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na broj telefona: 049 233 661 ili e-mail: poslodavci@zzzbrcko.org, kao i u Odjeljenju za privredni razvoj Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH, na telefon 049 220 289  ili pak putem e-mail-a amra.abadzic@bdcentral.net.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT, Vlada Brčko distrikta BiH i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH organizirati će on line prezentaciju programa YEP inkubator poslovnih ideja koja će se održati 27.11.2020. godine sa početkom u 11.00 h putem Zoom platforme. Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani građani da prisustvuju radionici odnosno prezentaciji.

Prijave za učešće na prezentaciji se vrše slanjem potvrde učešća popunjavanjem kratke forme na sljedećem linku: https://forms.gle/xyNSKH8CTnMK2Y3S6.

Sarajevo, 23.11.2020. godine

Izvršna direktorica Investicijske fondacije Impakt

Mirela Omerović

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Prijavni formular možete preuzeti ovdje.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post