JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U YEP INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA BRČKO

Želite ojačati vlastite poduzetničke vještine?

Procijeniti izvedivost poslovne ideje i naučiti kako izraditi poslovni plan?

Dobiti financijsku potporu za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili poboljšati vlastiti start-up posao?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih područja i mentora u poslovnom rastu i razvoju?

Upoznati i umrežiti se s drugim poduzetnicima?

prijaviti se za:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U YEP INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA

BRČKO

Investicijska zaklada IMPAKT Sarajevo i Projekt zapošljavanja mladih (YEP), koji se provodi uz podršku Vlade Švicarske, a koji je u 2018. i 2019. godini u suradnji s 32 lokalne zajednice u BiH implementirao YEP inkubator poslovnih ideja koji je podržao uspostavljanje 120 novih poslovni poduhvati širom BiH, nastavlja provoditi aktivnosti povezane s podrškom razvoju poduzetništva i očuvanjem radnih mjesta među poduzetnicima i malim poduzećima, u suradnji s lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

U sklopu zajedničke suradnje investicijske zaklade IMPAKT, Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2020. i 2021. godini, provest će se program YEP inkubator poslovnih ideja, koji će obuhvatiti poduzetničku obuku do 50 polaznika područja Brčko distrikta BiH i financijska, stručna i mentorska podrška za 10 novih poslovnih pothvata u Distriktu. Program se provodi uz potporu Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC).

Predmetni javni poziv objavljuje se u svrhu prijava za sudjelovanje u Programu za razvoj poduzetništva YEP inkubator poslovnih ideja 2020.

Opis programa

YEP inkubator poslovnih ideja je sveobuhvatan program za inkubaciju poslovnih ideja ili potporu za realizaciju poslovnih ideja, a sastoji se od sljedećih komponenata:

 1. Poduzetnički trening u trajanju od 6 dana u trajanju od najviše 2 mjeseca usredotočen je na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela i jačanje poduzetničkih vještina, tijekom kojeg polaznici treninga imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u razvoju zadataka i konačnom razvoju poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i provedba prezentacije poslovnih ideja pred stručnim povjerenstvom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne novčane potpore u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 10 poslovnih ideja u Brčko distriktu BiH)
 4. Stručna i mentorska podrška u daljnjem rastu i razvoju poslovanja u skladu s procijenjenim potrebama.

Svi navedeni oblici podrške bit će ponuđeni samo onim poduzetnicima koji će uspješno svladati pojedine cikluse programa. Podrška u svakom sljedećem ciklusu uvjetovana je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovnih ideja. U slučaju neispunjavanja obveza koje su preuzeli korisnici, Zaklada za utjecajno ulaganje i predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku isključiti bilo kojeg poduzetnika iz postupka potpore.

Tko se može prijaviti za program?

 • Fizička osoba sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH.
 • Vlasnici postojećeg posla sa sjedištem u Brčko distriktu BiH, koji je registriran 2020. godine, zainteresirani su za razvoj poduzetničkih vještina i ostvarenje poslovne ideje širenja poslovanja (novi proizvodi / usluge, ulazak na strana tržišta itd.).

Uz to je potrebno:

 • Da podnositelj zahtjeva ima poslovnu ideju da želi započeti i uspostaviti formalno poslovanje u obliku poduzetničke aktivnosti ili tvrtke, s najmanje jednim zaposlenikom. U slučaju pokretanja poduzeća, provedbom projekta potrebno je osigurati zapošljavanje barem jedne osobe na razdoblje od jedne godine.
 • Da podnositelj zahtjeva pripada jednoj ili više ciljnih skupina kako je navedeno u nastavku.
 • Da podnositelj zahtjeva ima minimalne tehničke vještine za upravljanje proizvodnim procesom ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
 • Da podnositelj zahtjeva ima najmanje završenu srednju školu ili fakultet ili radno iskustvo pokriveno poslovnom idejom.
 • Da podnositelj zahtjeva nije prijavio / koristio sredstva u okviru Programa samozapošljavanja Brčko distrikta BiH u 2020. godini, koji je usvojen na 125. izvanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 28. listopada 2020. godine, broj predmeta: 13-002600 / 20, broj akata: 01.11-1161DS-009/20 od 28.10.2020.

Ciljne skupine:

 • Nezaposlene osobe koje aktivno traže posao na Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH;
 • Zaposlenici s prijavljenim prebivalištem u Brčko distriktu BiH, koji bi željeli pokrenuti vlastiti posao;
 • Vlasnici postojećih poduzeća sa sjedištem u Brčko distriktu BiH koji su registrirani 2020. godine zainteresirani su za razvoj poduzetničkih vještina i ostvarenje poslovne ideje širenja poslovanja (novi proizvodi / usluge, izlazak na strana tržišta itd.).

Prijedlozi za sudjelovanju u programu

Za sudjelovanje u YEP inkubatoru poslovnih ideja moguće je prijaviti se s poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje poslovnog subjekta i / ili realizaciju poslovne ideje o širenju poslovanja (novi proizvodi / usluge, izlazak na inozemno tržište itd.). tijekom 2020. Prihvatljivi oblici poslovnog pothvata su: tvrtka s obvezom zapošljavanja zaposlenika i neovisni poduzetnik.

Također, u Programu ne mogu sudjelovati zaposlenici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Vlade Brčko distrikta BiH i članovi njihovih užih obitelji (majka, otac, očuh, maćeha, brat, sestra, suprug / i, dijete, djed i baka) ili korisnici. koji su podržani kroz YEP Program inkubatora poslovnih ideja 2018./2019. godine, osim uspostavljanja potpuno novih poslovnih pothvata.

Ograničenja u pogledu ekonomskih područja iz kojih dolaze poslovne ideje su ona koja su nametnuta zakonodavstvom. Uz to, poslovne ideje koje imaju negativan utjecaj na ljudsko zdravlje (npr. Proizvodnja, prerada ili stavljanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan utjecaj na zagađenje ljudi itd.), Kao i aktivnosti kockanja i klađenja nisu prihvatljive. Također, javni subjekti ne mogu sudjelovati u javnom pozivu:

 1. registrirana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i Zakonom o lokalnim zajednicama u Brčko distriktu BiH;
 2. registrirano u skladu s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Brčko distrikta BiH registrirano u području R Kockanje i klađenje, područje 92,00;
 3. javne ustanove;
 4. banke;
 5. visokoškolske ustanove.

Kako se prijaviti na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom obrascu moraju se predati najkasnije do 07.12.2020. godine. Obrazac prijave može se preuzeti elektroničkim putem, na službenoj web stranici http://www.vlada.bdcentral.net/ ili osobno na info pultu Vlade Brčko distrikta BiH.

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva, podnosi se i kopija rješenja o registraciji – za postojeće tvrtke.

Ispunjeni obrazac i popratni dokumenti mogu se dostaviti u pisanom obliku u zatvorenoj koverti, putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH, Odjela za ekonomski razvoj, sport i kulturu (šalter broj 9) ili poštom na adresu:

Odjel za ekonomski razvoj, sport i kulturu,

Bulevar mira br. 1, Brčko Distrikt BiH,

s naznakom: “Prijava za sudjelovanje u YEP programu inkubatora poslovnih ideja”.

Javni poziv ostaje otvoren do 07.12.2020. godine.

Po isteku roka za prikupljanje prijava s ovog javnog poziva, prijave se ocjenjuju s aspekta ispunjavanja administrativnih zahtjeva, a nepotpune prijave neće se razmatrati i odbit će se. Nakon isteka roka za prijavu, na temelju analize prijavnica i poslovnih ideja kojima se potencijalni sudionici prijavljuju za sudjelovanje u Programu, vrši se odabir polaznika za sljedeći korak Programa – poduzetnički trening. Odabir polaznika u poduzetničkom usavršavanju vrši se prema ispunjavanju prethodno spomenutih uvjeta, pri čemu će prednost imati mladi (od 18 do 35 godina), žene, kao i poslovne ideje koje imaju aspekt inovacije. Maksimalan broj polaznika po grupi je 25. Odabir polaznika obavljaju predstavnici svih partnera u Programu.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija možete dobiti na telefonskom broju Investicione zaklade Impakt Sarajevo 033 202 043, kao i e-mail-a info@impakt.ba . Dodatne informacije mogu se dobiti na Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na broj telefona: 049 233 661 ili e-mail: poslodavci@zzzbrcko.org, kao i u Odjelu za ekonomski razvoj Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH, telefonom 049 220 289 ili putem e-mail-a amra.abadzic@bdcentral.net.

U svrhu adekvatnog informiranja o programu, IMPAKT investicijska zaklada, Vlada Brčko distrikta BiH i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH organizirat će internetsku prezentaciju YEP programa inkubatora poslovnih ideja koja će se održati 27.11.2020. godine sa početkom u 11.00 h putem platforme Zoom. Pozivaju se svi zainteresirani građani da prisustvuju radionici ili prezentaciji.

Prijave za sudjelovanje u prezentaciji podnose se slanjem potvrde o sudjelovanju popunjavanjem kratkog obrasca na sljedećem linku: https://forms.gle/xyNSKH8CTnMK2Y3S6.

Sarajevo, 23.11.2020. godine

Izvršni direktor investicijske zaklade Impakt

Mirela Omerović

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post