ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У YEP ИНКУБАТОРУ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА БРЧКО

 • Почетна

Желите да ојачате сопствене предузетничке вјештине?

Процјените изводљивост пословне идеје и научите како да направите пословни план?

Добити финансијску подршку за реализацију пословне идеје?

Покрените или побољшајте сопствени старт-уп посао?

Да добијете подршку стручњака из различитих области и ментора у пословном расту и развоју?

Упознајте се и умрежите са другим предузетницима?

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У YEP ПОСЛОВНОМ ИДЕЈНОМ ИНКУБАТОРУ

БРЧКО

Инвестициона фондација ИМПАКТ Сарајево и Пројект запошљавања младих (YEP), који се проводи уз подршку Владе Швицарске, а који је у 2018. и 2019. години у сарадњи са 32 локалне заједнице у БиХ имплементирао YEP инкубатор пословних идеја којим је подржано успостављање 120 нових пословни подухвати широм БиХ, наставља да проводи активности повезане са подршком развоју предузетништва и очувању радних мјеста код предузетника и малих предузећа, у сарадњи са локалним заједницама у Босни и Херцеговини. Више информација о YEP инкубатору пословних идеја доступно је на www.impakt.ba.

У оквиру заједничке сарадње између Инвестиционе фондације ИМПАКТ, Владе Брчко дистрикта БиХ и Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ током 2020. и 2021. године, реализоваће се програм YEP инкубатор пословних идеја, који ће обухватити обуку за предузетништво до 50 учесника. подручје Брчко дистрикта БиХ и финансијска, стручна и менторска подршка за 10 нових пословних подухвата на подручју Дистрикта. Програм се спроводи уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Предметни јавни позив расписује се ради пријављивања за учешће у Програму за развој предузетништва YEP инкубатор пословних идеја 2020.

Опис програма

YEP инкубатор пословне идеје је свеобухватан програм инкубације или подршке реализацији пословних идеја који се састоји од сљедећих компоненти:

 1. Предузетничка обука у трајању од 6 дана у максималном трајању од 2 месеца била је усредсређена на развој пословног плана и пословног модела и јачање предузетничких вештина, током којих полазници обуке имају континуирану стручну и менторску подршку тренера у изради задатака и коначном развоју пословног плана и пословног модела.
 2. Припрема и спровођење презентације пословних идеја пред стручном комисијом за оцену пословних планова и пословних модела.
 3. Награда бесповратне новчане подршке у износу до 5.000 КМ за најбоље позитивно оцијењене пословне идеје (до 10 пословних идеја у Брчко дистрикту БиХ)
 4. Стручна и менторска подршка у даљем расту и развоју пословања у складу са процењеним потребама.

Сви наведени облици подршке биће понуђени само оним предузетницима који ће успјешно савладати поједине циклусе програма. Подршка у сваком наредном циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса инкубације пословних идеја. У случају неиспуњавања обавеза које је преузео корисник, Фондација за утицај на инвестиције и представници Владе Брчко дистрикта БиХ и Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ задржавају право да било ког предузетника искључе из процеса подршке у било ком тренутку.

Ко се може пријавити за програм?

 • Физичко лице са пребивалиштем у Брчко дистрикту БиХ.
 • Власници постојећег предузећа са сједиштем у Брчко дистрикту БиХ, које је регистровано 2020. године, заинтересовани су за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје ширења пословања (нови производи / услуге, излазак на страна тржишта итд.).

Поред тога, неопходно је

 • Да подносилац захтјева има пословну идеју да жели да започне и успостави формално пословање у облику предузетничке активности или предузећа, са најмање једним запосленим. У случају покретања предузећа, примјеном пројекта неопходно је осигурати запослење најмање једне особе на период од једне године.
 • Да подносилац пријаве припада једној или више циљних група како је наведено у наставку.
 • Да подносилац захтјева има минималне техничке вјештине за управљање производним процесом или управљање пословном активношћу.
 • Да подносилац захтјева има најмање завршену средњу школу или факултет или радно искуство обухваћено пословном идејом.
 • Да подносилац захтјева није аплицирао / користио средства у оквиру Програма самозапошљавања Брчко дистрикта БиХ у 2020. години, који је усвојен на 125. ванредној сједници Владе Брчко дистрикта БиХ одржаној 28. октобра 2020. године, број предмета: 13-002600 / 20, број аката: 01.11-1161ДС-009/20 од 28.10.2020.

Циљне групе:

 • Незапослена лица која активно траже запослење на Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ и са пребивалиштем у Брчко дистрикту БиХ;
 • Запослени са пријављеним пребивалиштем у Брчко дистрикту БиХ, који би жељели започети властити посао;
 • Власници постојећих предузећа са сједиштем у Брчко дистрикту БиХ, која су регистрована 2020. године, заинтересована су за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје ширења пословања (нови производи / услуге, излазак на страна тржишта итд.).

Приједлози за учешће у Програму

За учешће у YEP инкубатору пословних идеја могуће је пријавити се са пословном идејом која као резултат подразумјева формално оснивање пословног субјекта и / или реализацију пословне идеје о ширењу пословања (нови производи / услуге, излазак на страна тржишта итд.). током 2020. Прихватљиви облици пословног подухвата су: предузеће са обавезом запошљавања запослених и самостални предузетник.

Такође, у Програму не могу учествовати запосленици Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, Владе Брчко дистрикта БиХ и чланови њихових ужих породица (мајка, отац, очух, маћеха, брат, сестра, муж / и, дијете, дјед и бака) или корисници. који су подржани кроз YEP Програм инкубатора пословних идеја 2018/2019. године, осим оснивања потпуно нових пословних подухвата.

Ограничења у вези са економским областима из којих долазе пословне идеје су она која намеће законодавство. Поред тога, пословне идеје које имају негативан утицај на здравље људи (нпр. Производња, прерада или стављање у промет алкохолних пића или дуванских производа, производња која има значајан утицај на загађење људи итд.), Као и активности коцкања и клађења нису прихватљиве. Такође, привредни субјекти не могу учествовати у јавном позиву:

 1. регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта БиХ и Законом о локалним заједницама у Брчко дистрикту БиХ;
 2. регистрован у складу са Одлуком о класификацији дјелатности Брчко дистрикта БиХ регистрован у области Р Коцкање и клађење, површина 92,00;
 3. јавне институције;
 4. банке;
 5. високошколске установе.

Како се пријавити за програм?

Пријаве на одговарајућем пријавном обрасцу морају се поднијети најкасније до 7. децембра 2020. године. Образац пријаве се може преузети електронским путем, на званичној веб страници http://www.vlada.bdcentral.net/ или лично у Инфо пулту Владе Брчко дистрикта БиХ.

Уз попуњени образац пријаве, подноси се и копија одлуке о регистрацији – за постојеће фирме.

Попуњени образац и пратећи документи могу се доставити у писаној форми у затвореној коверти, путем протокола Владе Брчко дистрикта БиХ, Одјељења за економски развој, спорт и културу (шалтер број 9) или поштом на адресу:

Одјељење за економски развој, спорт и културу,

Булевар мира бр. 1, Брчко дистрикт БиХ,

са назнаком: „Пријава за учешће у програму YEP инкубатора за пословне идеје“.

Јавни позив остаје отворен до 7. децембра 2020. године.

По истеку рока за прикупљање пријава из овог јавног позива, пријаве се оцјењују са аспекта испуњавања административних захтјева и непотпуне пријаве неће се разматрати и биће одбачене. Након истека рока за пријаве, на основу анализе пријавних образаца и пословних идеја којима се потенцијални учесници пријављују за учешће у Програму, врши се избор учесника за сљедећи корак Програма – предузетничку обуку. Избор учесника у предузетничком усавршавању врши се према испуњавању претходно поменутих услова, при чему ће предност имати млади (од 18 до 35 година), жене, као и пословне идеје које имају аспект иновације. Максималан број полазника по групи је 25. Избор полазника обављају представници свих партнера у Програму.

Гдје могу добити више информација?

Више информација можете добити на телефонском броју Инвестиционе фондације Импакт Сарајево 033 202 043, као и путем е-маила info@impakt.ba . Додатне информације могу се добити на Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ на број телефона: 049 233 661 или е-маил: poslodavci@zzzbrcko.org, као и у Одјељењу за економски развој Владе Брчко дистрикта БиХ, Булевар Мира 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ, телефоном 049 220 289 или е-маилом amra.abadzic@bdcentral.net.

У циљу адекватног информисања о програму, Инвестициона фондација ИМПАКТ, Влада Брчко дистрикта БиХ и Завод за запошљавање Брчко дистрикта БиХ организоваће интернет презентацију YEP програма инкубатора пословних идеја, која ће се одржати 27. новембра 2020. године. године са почетком у 11.00 х преко платформе Зоом. Овим путем се позивају сви заинтересовани грађани да присуствују радионици или презентацији.

Пријаве за учешће на презентацији подносе се слањем потврде о учешћу попуњавањем кратког обрасца на сљедећем линку: https://forms.gle/xyNSKH8CTnMK2Y3S6.

Сарајево, 23. новембра 2020 године

Извршни директор инвестиционе фондације Импакт

Мирела Омеровић

Можете преузети јавни позив овдје.

Образац пријаве можете преузети овдје.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post