Vještine koje poslodavci cijene?

  • Početna

Bez obzira na vaše zanimanje, trebate imati određene sposobnosti kako biste postigli poslovni uspjeh. Te sposobnosti predstavljaju vještine koje u mnogočemu određuju osobnost i sposobnost rješavanja zahtjevnih problema i zadataka na poslu.

Te su vještine prenosive i univerzalne, manje su vezane uz pojedine poslove i zanimanja, što je osobito važno ako želite promijeniti posao ili zanimanje.

Takve su vještine katkad urođene, a katkad zahtijevaju učenje, a zajedničko im je da ih poslodavci veoma cijene jer su osnovni alat za postizanje uspjeha.

Također, ta znanja i vještine primjenjive su u gotovo svakom poslu, a uključuju:

Opće vještine

Ključne su komunikacijske vještine (čitanje, pisanje, slušanje i govor), sposobnost rješavanja problema te sposobnost timskog rada.

Tehničke vještine

Odnose se na poznavanje rada na računalu, sposobnost primjene brojeva, znanje stranih jezika.

Analitičke vještine

Odnosi se na sposobnost učenja, odnosno sposobnost brzog usvajanja novih znanja i vještina.

Stoga, pri traženju novog posla preporučljivo je poslodavcu naglasiti svoje vještine. Primjerice, želite li raditi posao trgovačkog putnika potrebne su vam komunikacijske vještine. Osobi koja ima naglašene komunikacijske vještine ne predstavlja problem razgovarati s ljudima na višim pozicijama, niti napisati određeni tekst ili izvještaj za nadređenog.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post