Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu

 • Početna

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao visokoškolska ustanova i članica Univerziteta je osnovana 1972 godine. Zakonom o njenom osnivanju, donesenim iste godine, utvrđeni su i njeni osnovni zadaci, prije svega obrazovanje likovnih umjetnika i organiziranje nastave za obrazovanje natavnika likovnog vaspitanja za osnovne i srednje škole.

Osnovali su je eminentni naučni radnici, profesori, kulturni djelatnici. Muhamed Karamehmedović, istoričar umjetnosti i prvi dekan Akademije, Nada Pivac, akademski slikar, Mersad Berber, akademski slikar, Boro Aleksić akademski slikar, Alija Kučukalić, akademski kipar, Zdenko Grgić, akademski kipar, samo su neka od imena slavnih profesora –osnivača Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Svoju djelatnost Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu od 1981. godine obavlja u renoviranoj i adaptiranoj zgradi bivše evangelističke crkve. Akademija likovnih umjetnosti, od svog osnivanja je upisala 2666 polaznika i do maja 2019. godine bilježi 1557 završenih studenata dodiplomskog studija. Postdiplomski studij je zaživio 1983. godine i do kraja 2019. je magistriralo 237 studenata.

Akademiju čine šest specifičnih odsjeka sa većim brojem izbornih predmeta:

 • Nastavnički Odsjek
 • Odsjek slikarstvo
 • Odsjek kiparstvo
 • Odsjek grafika
 • Odsjek grafički dizajn
 • Odsjek produkt dizajn

Svaki od ovih odsjeka osposobljava studente za određenu umjetničku djelatnost na način koji zadovoljava evropske kriterije umjetničke edukacije.

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu je školske 2006/2007 godine pristupila bolonjskom sistemom školovanja 4+1.

Osnovne naznake tog sistema su:

 • 4 + 1: studij je strukturiran na dodiplomski (bachelor – četiri godine i diplomski (master – jedna godina);
 • modularno izučavanje pojedinih predmeta, što znači da se nakon svakog modula/semestra uspjeh vrednuje i ocjenjuje bodovno (akademski i univerzitetski), ocjenom (brojčano i slovčano) i kreditima (ECTS): uvođenje izbornih predmeta podrške od druge do četvrte godine;
 • osavremenjivanje nastave novim sadržajima i oblastima: kompjuterizacija potrebnih nastavnih sadržaja, organiziranje master radionica, angažovanje gostujućih profesora, slanje studenata na ljetne i zimske škole, festivale i skupove širom Evrope i svijeta:
 • dalje povezivanje Akademije sa srodnim institucijama u BiH i šire;
 • organiziranje redovnih akademskih manifestacija na kojima se predstavlja ukupni umjetnički i naučni rad nastavnika, saradnika i studenata Akademije.

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo
Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo, B&H
T:+387(0)33 210 369 F:+387(0)33 210 530
alu@alu.unsa.ba

http://www.alu.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post