Posao: Viši stručni suradnik za zaštitu ljudskih prava

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o uniformi Pravila i postupak javnog konkursa za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu raspisuje JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto:

I – 1 Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije
1.1. Viši stručni suradnik za zaštitu ljudskih prava, Sektor za održivi povratak i ljudska prava – 1 izvršilac

II Opis poslova

Obavlja upravne i druge stručne poslove iz djelokruga rada Sektora u vezi s ostvarivanjem zaštite ljudskih prava; zaprima i obrađuje zahtjeve, predstavke, žalbe i predstavke institucija, udruga građana, skupina i pojedinaca radi zaštite ljudskih prava; prati i utvrđuje stanje u oblasti ljudskih prava na području Republike Srpske i proučava posljedice utvrđenog stanja u cilju unapređenja normativne djelatnosti Sekretarijata u oblasti ljudskih prava; ostvaruje suradnju i koordinira aktivnosti Tajništva s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, međunarodnim institucijama i udrugama građana koji se bave zaštitom ljudskih prava; sudjeluje u izradi strategije razvoja, strategije komunikacije, strategije za provedbu Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i drugih strateških dokumenata iz djelokruga rada Tajništva u oblasti ljudskih prava; izrađuje projekte, programe, izvješća, studije i druge stručne materijale koji pridonose poboljšanju položaja ranjivih skupina; prati međunarodne programe i projekte koji se odnose na promicanje, unapređenje i ostvarivanje prava ranjivih skupina te priprema prijedloge projekata; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjela. Za svoj rad odgovoran je pročelniku Odjela.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Oglas ističe 08.12.2022. godine.

Više informacija na adu.vladars.net.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post