Prijavite se za Mega Car Removal stipendiju

  • Početna

Program stipendiranja Mega Car Removal otvoren je za sve studente preddiplomskih i diplomskih studija koji su dobrodošli da se prijave.

PODRUČJE:

obrazovanje

OPIS

Ova stipendija ima za cilj pomoći studentima da postignu svoje najviše obrazovne ciljeve. Mnogim je studentima financijska pomoć neophodna. Vrijednost stipendije je 1.500 dolara i bit će dodijeljena samo jednom studentu za troškove obrazovanja. Stipendija nije obnovljiva.

UVJETI

Cilj je ovu stipendiju dodijeliti studentu kojemu su stvarno potrebna sredstva za studij i koja će mu značiti. Studenti dodiplomskih i diplomskih studija mogu se prijaviti za program stipendiranja pod uvjetom da su upisani na redoviti studijski program na akreditiranom koledžu ili sveučilištu. Zainteresirani kandidati moraju ispunjavati određene kriterije:

– napišite esej od 500+ riječi na temu “Zašto je važan odvoz starog automobila?”
– pobrinite se da vaš esej bude jedinstven, kreativan i da ima stvarnu vrijednost za čitatelje
– plagijat se neće tolerirati.

KAKO SE PRIJAVITI

U prijavi za stipendiju treba navesti svoje puno ime, naziv Univerziteta, broj telefona i adresu e-pošte. Sve prijave treba slati na adresu: scholarship@megacarremoval.com.au u Word formatu.

ROK ZA PRIJAVU:

15. 12. 2022.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post