Geografija

  • Početna

Definicija geografije

Geografija je znanost o površini Zemlje koja opisuje i analizira prostorne varijacije u fizičkim, biološkim i ljudskim pojavama koje se javljaju na Zemlji.
Geografija je znanost koja proučava prevalenciju i međusobnu povezanost prirodnih pojava i rezultata socijalnog rada materijaliziranih na Zemljinoj površini.
Geografija je složena znanost koja proučava prirodne i društvene pojave i procese u geoprostoru, te veze i odnose između njih.

Uvod u geografiju

Geografija je jedna od najstarijih znanosti. Prva značajna znanja o geografiji ostavili su filozofi i znanstvenici drevne Grčke. Dakle, naziv “geografija” grčkog je podrijetla, a nastao je od riječi gé (zemlja) i gráphein (pisati). Ovo ime prvi je upotrijebio utemeljitelj geografije Eratosten, grčki geograf, astronom i matematičar iz 3. stoljeća pr. e., koji je objavio svoje prvo djelo (od tri) pod nazivom Ge nazivomgraphía oko 220. pr. e. Utemeljitelji moderne geografske znanosti su Alexander von Humboldt (njemački geograf, prirodoslovac i istraživač) i Karl Ritter (njemački geograf), u 19. stoljeću. Geografija je i prirodna i društvena znanost jer se bavi i prirodnim elementima i pojavama, kao i ljudskim društvom, njegovim aktivnostima i utjecajem na prirodu.

Predmet proučavanja geografije su prostor i pojave na površini Zemlje. Ovaj se prostor sastoji od četiri omotnice:

1) litosfera – čvrsta površinska ljuska; čini ga stjenovita kora Zemlje;

2) hidrosfera – vodeni plašt; uključuje oceane, mora, jezera, rijeke i sve ostale vode;

3) atmosfera – plinovita (zračna) ovojnica; obavija cijelu površinu Zemlje;

4) biosfera – plašt koji obuhvaća čitav živi svijet na Zemlji; nalazi se u sve tri prethodne ovojnice i predstavlja prostor u kojem postoje povoljni uvjeti za razvoj života.

Ove četiri Zemljine ovojnice zajedno čine jednu ovojnicu koja se naziva geografska ovojnica.

 

Podjela za geografiju

Nekoć u cijelosti povezano s crtanjem karata i istraživanjem Zemlje, danas to područje ima širi spektar, a geografi koriste razne metode i tehnike posuđene iz niza znanstvenih disciplina. Geografske znanosti čine jednu cjelinu koja se naziva sustavom geografskih znanosti. Uključuje:

1) fizička geografija

2) društvena geografija

3) regionalna geografija

Fizička geografija bavi se proučavanjem prirode Zemlje. Tu spadaju reljef, klima, voda, flora i fauna. To je osnova za daljnje proučavanje geografije. Ovo područje sastoji se od:

• biogeografija

• geofizika

• geokemija

• geomorfologija

• hidrologija

• klimatologija

• matematička geografija

• paleogeografija

• pedologija

Društvena geografija proučava stanovništvo, naselja i aktivnosti ljudi (poljoprivreda, industrija, promet, turizam itd.). Ovo područje sastoji se od:

• antropogeografija

• demografski podaci

• ekonomska geografija

• zemljopis naselja

• geografija stanovništva

• politička geografija

Međutim, geografija kao znanost nije strogo podijeljena na fizičku i društvenu. Kada su i prirodne i društvene značajke prostora predstavljene zajedno sa njihovim međusobnim utjecajima, onda je to stvar regionalne geografije. Dijelovi zemljopisnog prostora koji se nekim karakteristikama razlikuju od okolnog prostora nazivaju se regijama. To mogu biti kontinenti, države ili čak njihovi manji dijelovi.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post