Decimalni broj i zaokruživanje brojeva

  • Početna

Zapis decimalnog razlomka

Dekadski broj je razlomak napisan decimalnim zapisom, koji se sastoji od dva skupa znamenki odvojenih zarezima. Znamenke lijevo od decimalne točke označavaju broj cijelih brojeva koji sadrži određeni razlomak. Brojevi s desne strane zareza, nazvani decimalama, označavaju broj osnovnih decimalnih razlomaka (desetine, stotine, tisuće dijelova) koje određeni razlomak sadrži. Razlomci koji imaju decimalne jedinice u nazivniku (10, 100, 1000 itd.) Nazivaju se decimalnim razlomcima, a osnovni decimalni razlomci su oni gdje je brojnik 1 (1/10, 1/100, 1/1000 itd.) .

Decimalni zapis razlomka može biti konačan (sadrži konačno puno decimala) i beskonačan (sadrži beskonačno mnogo decimala). Ako je zadnja (krajnja desna) decimala znamenka 0, ona nije zapisana (suvišna je).

Primjer decimalnog razlomka:

a) konačni decimalni zapis:

031715_1852_Dzizb1.png

Slika 1 predstavlja broj cjelovitih dijelova, slika 8 broj desetinki, slika 7 broj stotih, a slika 5 broj tisućinki; znamenke nakon zareza (8, 7, 5) decimalni su brojevi 1.875;

b) beskonačni decimalni zapis:

031715_1852_Dzizb2.png

Zaokruživanje decimalnih brojeva

Beskonačni decimalni zapis zamjenjuje se konačnim decimalnim zapisom postupkom koji se naziva zaokruživanje decimalnih brojeva. Budući da je napravljena pogreška zaokruživanja, koriste se određena pravila kako bi bila što manja:

1) ako je prva znamenka koju treba odbaciti 0, 1, 2, 3 ili 4, tada se zadnja znamenka ne mijenja, na primjer:

• 2,61 ≈ 2,6

• 5.093 ≈ 5.09

• 8,3274 ≈ 8,327

2) ako je prva odbačena znamenka 5, a nakon nje ima više znamenki, zadnja se znamenka povećava za 1, na primjer:

• 3.156 … ≈ 3.2

• 7.4759 … ≈ 7.48

• 9.2854… ≈ 9.29

3) ako je prva odbačena znamenka 5, a nakon nje više nema znamenki, tada je zadnja znamenka:

a) ne mijenja se ako je parno, na primjer:

• 0,85 ≈ 0,8

• 4.345 ≈ 4.34

• 7,6125 ≈ 7,612

b) povećava se za 1 (postaje paran) ako je nepar, na primjer:

• 1.275 ≈ 1,28

• 3.835 ≈ 3.84

• 5.4915 ≈ 5.492

4) ako je prva znamenka koju treba odbaciti 6, 7, 8 ili 9, zadnja znamenka se povećava za 1, na primjer:

• 0,416 ≈ 0,42

• 6.528 ≈ 6,53

• 8,7489 ≈ 8,749

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post