Kako odabrati fakultet

Prirodno-matematički fakultet – Novi Sad

Najveći PMF u Srbiji – 600 zaposlenih i 6000 studenata 45 akreditovanih studijskih programa Master akademske studije Primenjena matematika kao deo ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) akreditovanih programa – PMF je edukacioni čvor Master akademske studije Primenjena matematika – nauka o podacima (Data Science) – prve i jedine akreditovane master studije te vrste […]
View more

Tehnološki fakultet – Novi Sad

Tehnološki fakultet u Novom Sadu svake godine upisuje studente na osnovne, master i specijalističke akademske studije, kao i na doktorske studije prema akreditovanim planovima i programima. Kvalitet studiranja na Fakultetu potvrđen je dobijanjem prvog Uverenja o akreditaciji, aprila 2008. godine, kao i Rešenja o akreditaciji, čime je Tehnološki fakultet u Novom Sadu postao prvi akreditovani fakultet iz ove […]
View more

Ekonomski fakultet Brčko – Univerzitet Istočno Sarajevo

Grad Brčko ima veoma dugu tradiciju ekonomskog obrazovanja. U drugoj polovini 19. vijeka ispisane su dvije značajne stranice u istoriji obrazovanja u Brčkom. Jedna je posvećena osnivanju prve osnovne škole, a druga prvoj trgovačkoj školi u Brčkom, koja je počela s radom školske 1883/84. godine, dakle prije više od 120 godina. Trgovačka škola nije bila prva […]
View more

Evropski Univerzitet Brčko

Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine, kada se uvidjelo da je Brčko distriktu i širem okruženju potrebna jedna moderno koncipirana visokoškolska institucija. Djelatnost kojom se Univerzitet bavi je od javnog interesa i odvija se u skladu sa propisanim normama. Na Univerzitetu se, u okviru šest fakulteta, na sva tri nivoa studija izučavaju pravne, ekonomske, političke, pedagoške, tehničke i zdravstvene nauke. Prilikom […]
View more

Internacionalni Univerzitet Brčko

Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je privatni univerzitet koji obavlja djelatnost visokog obrazovanja ustrojavanjem i izvođenjem studija, te može obavljati znanstvenu i stručnu djelatnost u skladu s člankom 74. Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09, dalje u tekstu: Zakon). Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je osnovan 30. […]
View more

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko

Misija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da, slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir, izvodi studij u skladu s Bolonjskom reformom, po najvišim evropskim i svjetskim standardima, na principima akademizma i prema visokim moralnim vrijednostima, proizvodeći tržišno poželjan kadar mladih informatičkih stručnjaka osposobljenih da utiču na razvoj tehnologije i društva, te […]
View more

Saobraćajni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo u Doboju

Saobraćajni fakultet u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu je osnovan na inicijativu Više tehničke škole iz Doboja i Skupštine Opštine Doboj Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske 28. jula 2005. godine. Saobraćajni fakultet je visokoobrazovna naučna institucija koja organizuje studije svih ciklusa po sistemu 4+1+3 (četiri godine studija prvog ciklusa, jedna godina studija drugog ciklusa i […]
View more

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu počela je sa radom školske 1994/1995. godine, na teritoriji opštine Ilidža, a od 1996. godine prostorije Muzičke akademije nalaze se u zgradi Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Prvi dekan Muzičke akademije bio je akademik Vojin Komadina. Nesebičnim zalaganjem njega i njegovih saradnika, u otežanim, ratnim uslovima, omogućeno je odvijanje nastave […]
View more

Mašinski fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, kao organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje i izvodi akademske studijske programe na sva tri ciklusa studija, te razvija naučni i stručni rad u naučnom i obrazovnom području Inžinjerstvo i tehnologija. Misija Fakulteta je stalno inoviranje nastavnih sadržaja uz primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije i da kroz istraživački proces obrazuje […]
View more

Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Prema Statutu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu je naučno-nastavna i naučno-istraživačka organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koja pripada Univerzitetskom centru Lukavica. Organi fakulteta su Dekan i Naučno-nastavno vijeće. Sastav Naučno-nastavnog vijeća definisan je Statutom Univerziteta, a trenutno su članovi Naučno-nastavnog vijeća ETF-a 10 profesora, 10 viših asistenata, 9 asistenata i […]
View more