Kako odabrati fakultet

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Nastava matematike u Srbiji počela je odmah po osnivanju Liceja, 1838. godine. Dalji razvoj ove naučne discipline istovetan je sa razvojnim putem osnovnih prirodnih nauka u Srbiji. Godine 1853. osnovano je Prirodno-tehničko odeljenje Liceja, kao jedno od tri njegova odeljenja. U desetogodišnjem razdoblju (1863-1873. godine) prirodne nauke i matematika izučavaju se u okviru Tehničkog fakulteta […]
View more

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je: – Da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem; – Da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne […]
View more

Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje učitelja u Srbiji ima dugu tradiciju i ono traje punih 180 godina. Pamte se tri datuma u razvoju obrazovanja učitelja: januara 1871. godine počinje sa radom Učiteljska škola u Srbiji, sa sedištem u Kragujevcu. Godine 1878. ona je preseljena u Beograd, dok je 1812. godine osnovana Prva srpska Učiteljska škola u Sent Andreji, koja […]
View more

Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu

ISTORIJAT Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu smješten je u blizini centra grada u Bulevaru oslobođenja 18, nekoliko stotina metara od centralnog gradskog trga Slavije u smjeru prema Autokomandi. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Medicinski i Stomatološki fakultet. U vrijeme kada je fakultet osnovan, dakle prije više od sedamdeset godina, nalazio se na rubu […]
View more