U potrazi za motiviranom i odgovornom osobom na poziciju: Pravnog savjetnika/ice

  • Početna

Fondacija lokalne demokratije je nevladina organizacija, čija je misija prevencija i zaštita od nasilja na osnovu spola. U okviru FLD (između ostalih programa) vodi Sigurnu kuću-Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja i Centar za žene u kojem se pruža besplatna pravna i psihološka podrška žrtvama nasilja i samohranim majkama.

Posao pravnog savjetnika/ice se odvija kako u Centru za žene (Sarajevo), tako i u terenskom radu u BiH.

Opis poslova:

Pruža usluge besplatne pravne pomoći za korisnike FLD koje podrazumijevaju: savjetovanje, pisanje administrativnih i sudskih podnesaka, zastupanje na sudu i nadležnim administrativnim organima.
Prati pravne propise i usklađuje akte FLD sa zakonima.
Učestvuje u izradi projekata i realizaciji projektnih aktivnosti.
Obezbjeđuje stručnu i savjetodavnu podršku ostalim odjelima FLD u radu.

Uslovi :

VSS, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
Poželjno položen pravosudni ispit
Minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Dobro poznavanje propisa koji se odnose na pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini i osnova poslovne administracije
Vrlo dobro poznavanje sistema organizovanja i funkcioniranja fondacija i udruženja građana
Aktivno znanje engleskog jezika
Znanje rada na računalu (MS Office)
Vozačka dozvola B kategorije – aktivni vozač/ica
Angažman traje godinu dana, počevši od avgusta 2020. godine

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje CV i motivaciono pismo mogu poslati na e-mail adresu info@fld.ba sa naznakom u predmetu „Konkurs: Pravni savjetnik/ca“

Rok za prijave je 20. juli 2020. godine do 12 sati.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post