Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli

 • Početna

Tehnološki fakultet kao nastavno-naučna, naučno-istraživačka i stručna institucija ima misiju da uz: maksimalno i kontinuirano inoviranje nastavnog sadržaja, za studente dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija, primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije,kroz kontinuirani razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog rada, kroz vaspitnu i konsaltingdjelatnost, osiguranje fleksibilnosti studija po međunarodnim standardima koji prate evropske trendove i inicijative, promoviranje inter i multidisciplinarnosti i uzimajućiu obzir opšte potrebe društva, obrazuje kvalitetne stručnjake iz oblasti:

 • Hemijskog inženjerstva
 • Ekološkog inženjerstva
 • Hemije i inženjerstva materijala
 • Prehrambene tehnologije
 • Kvalitete i sigurnosti hrane
 • Zaštite okoline
 • Agronomije.

koji su sposobni da budu lideri u razvoju privrede Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i šire. Ovim se pridonosi zadovoljenju potreba ličnosti u intelektualnom razvoju, korištenju inovaciono-edukacijskih tehnologija i savremenih metoda istraživanja,transveru znanja zainteresiranim privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, uzimajući u obzir stanje na tržištu rada i potrebe biznisa.

Tehnološki fakultet je savremena organizacijska jedinica Univerziteta u Tuzli, priznata i prepoznatljiva po naučno-istraživačkim i nastavnim dostignućima svojih nastavnika, saradnika i studenata u bližem i širem okruženju. Dostignut je najviši nivo izvrsnosti i partnerstva u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada iz oblasti:

 • Hemijskog inženjerstva,
 • Ekološkog inženjerstva,
 • Prehrambene tehnologije i
 • Zaštite okoline.

Centar je koji provodi sistemska istraživanja po Ugovorima sa organima vlasti i firmama velikog i srednjeg biznisa. Ima uspostavljen sistem edukacije iz oblasti hemijskog inženjerstva, ekološkog inženjerstva, prehrambene tehnologije i zaštite okoline koji odgovara potrebama industrije i razvoja društva. Postignuta je međunarodna verifikacija stečenih diploma, kao i osiguranje mobilnosti nastavnika,saradnika i studenata, nastavak studija naših studenata na Univerzitetima u Evropi i svijetu, kao i zaposlenje svršenih studenata na evropskom i svjetskom tržištu rada u okviru svoje struke. Obezbjeđeno je moderno obrazovanje i naučno-istraživački rad kompatibilan sa relevantnim fakultetima u zemljama članicama EU, odnosno u skladu sa Bolonjskim procesom.

Osnovni obrazovni ciljevi: stvaranje, očuvanje i transfer naučnih znanja; transformacija fundamentalnih znanja u primijenjene inovacije; uvođenje inovacionih edukacijskih programa i tehnologija u obrazovnu djelatnost; monitoring tržišta obrazovnih usluga i tržišta rada; aktivan rad na pozivu studenata i nastavnog osoblja sa drugih fakulteta na Tehnološki fakultet po osnovnim i dopunskim edukacijskim programima. Strategija Fakulteta u oblasti obrazovanja podrazumijeva utvrđivanje/traženje optimalnog odnosa evropskih vrijednosti u obrazovanju i domaće tradicije u obrazovanju diplomiranih inženjera. To podrazumijeva realizaciju principa Bolonjskedeklaracije, uvođenje kompetentnog pristupa u obrazovnu djelatnost, atestaciju Fakulteta po odgovarajućem međunarodnom standardu kvaliteta ISO 9001:2000, očuvanje i razvoj pedagoške škole Fakulteta.

Studijski programi:

 

 Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

+387 35 320 746

dekan.tf@untz.ba

nermina.jahic@untz.ba

medina.bajric@untz.ba

http://tf.untz.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post