JU Tehnička škola

Vozač motornih vozila

Trajanje obrazovanja: 3 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Opis posla: Nakon završetka srednje škole učenik će biti osposobljen da upravlja raznim motornim vozilima, kamionima, prevozi robu i putnike, otklanja jednostavne kvarove na vozilu, vodi potrebnu dokumentaciju o prevozu tereta, nadzire utovar, istovar i zaštitu tereta tokom prevoza. Praktičnim treningom i obučavanjem tokom trogodišnjeg […]
View more

Tehničar drumskog saobraćaja

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Opis posla: Učenici stiču teorijska i praktična znanja o motorima i motornim vozilima, bezbjednosti i regulisanju saobraćaja, organizaciji usluga prevoza putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju. Nakon završetka školovanja učenik će biti sposoban da organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, […]
View more

Geodetski tehničar

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Opis posla: Geodetski tehničari u saradnji sa inženjerima geodezije obavljaju analizu i mjerenja terena nakon čega se rade planovi izgradnje. Oni obavljaju snimanja i mjerenja terena (tačke u prostoru, vodene površine, izgled zemljišta); učestvuju u izradi planova i karte zemljišta; dešifruju fotosnimke terena. Geodetski tehničari […]
View more

Građevinski tehničar

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Opis posla: Građevinski tehničari pomažu građevinskim i arhitektonskim inženjerima u obavljanju svih poslova vezanih za izgradnju objekata. Poslovi građevinskih tehničara obuhvaćaju: sudjelovanje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena; organiziranje i nadziranje izvođenja poslova na gradilištima. Građevinski tehničari mogu raditi u projektnim zavodima, […]
View more

Tekstilni tehničar

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Opis posla: Poznaje teorijske osnove procesa proizvodnje odjeće, Posjeduje znanja o svim vrstama tekstilnih vlakana, Koristi računar u procesu pripreme za izradu odjevnih predmeta, Usvaja praktična znanja u izradi odjevnih predmeta, procesu izrade tkanina, tehnologije predenja, ispitivanja tekstilnih materijala, Poznaje mašine i uređaje u procesu […]
View more

Električar

Trajanje obrazovanja: 3 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Električar Električari razvode električne kablove i održavaju električne mreže u objektima i na dalekovodima. Električari proizvode, montiraju, kontroliraju i održavaju elektroničke sklopove, uređaje i opremu, izvode elektromonterske radove i vrše potrebna mjerenja. Održavaju i popravljaju uređaje i opremu za audiotehniku i videotehniku. Mogu raditi u […]
View more

Tehničar za mehatroniku

Trajanje obrazovanaj: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Obrazovni profil koji omogućava praćenje suvremenih tijekova znanosti i tehnologije i bit će neophodan u suvremenim proizvodnim pogonima. U tijeku četvorogodišnjeg školovanje učenici stječu potrebna znanja i vještine za funkcionalno povezivanje elektro, strojarskih i informatičkih tehnologija Nakon završetka školovanja učenici će biti osposobljeni za rad […]
View more

Tehničar elektroenergetike

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Tehničari elektroenergetike vrše : projektovanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme, pronalaze i otklanjaju kvarove, vrše montažu, podešavanje i održavanje postrojenja , mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme, vrši mjerenja,kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uređaja Tehničar elektroenergetike može raditi […]
View more

Elektrotehničar računarstva

Trajanje obrazovajnja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Opis poslova: Poznaje građu računara, funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom, Vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje računarske opreme i sistema, Vrši instalaciju sistemskog i korisničkog softvera, Poznaje osnove SQL (Structured Query Language), relacionih baza podataka, objektno orijentisanog programiranja, Po […]
View more

Zavarivač/Varilac

Trajanje obrazovanja: 3 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Zavarivač – Varilac Poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale, pribore, uređaje i alate koji se koriste u procesu zavarivanja, Poznaje tehnologiju obrade i izvodi postupke zavarivanja: Gasno zavarivanje i sječenje, Elektrolučno zavarivanje i sječenje, Elektrootporno zavarivanje, Zavarivanje u atmosferi zaštitnog gasa. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva […]
View more