JU Poljoprivredna i medicinska škola

  • Početna
  • Tag: JU Poljoprivredna i medicinska škola

Frizer

Trajanje obrazovanja: 3 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika  Opis poslova Pranje i šišanje kose i oblikovanje frizura, uređivanje trepavica i obrva, šišanje i brijanje brade i brkova, bojanje kose, masiranje i njega vlasišta, izrađivanje klasičnih i modernih frizura, estetsko oblikovanje frizura prema licu, obavljanje […]
View more

Ekološki tehničar

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika. Ekološki tehničar: Opis posla Otkrivanje nečistoća vode, zemlje i zraka, provođenje mjera zaštite životne sredine, predlaganje mjera za unapređenje i očuvanje zdrave životne okoline, analiza industrijskih nuspojava koji se ispuštaju u vodu, zemlju i zrak, laboratorijske […]
View more

Farmaceutski tehničar

Struka: Zdravstvena Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika  Opis posla Izrađuje preparate po recepturi doktora, ispituje kvalitetu lijekova, izdavanje lijekova na recept, nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata, pripremanje mješavina čajeva, masti, tinktura i balzama, provodi biološke i hemijske […]
View more

Medicinski tehničar

Struka: Zdravstvena Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 2 Broj učenika: 36 Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika.  Opis posla Unapređenje zdravlja bolesnika i zdravih osoba, zdravstvena njega, planiranje i provođenje sestrinske brige, davanje injekcija, infuzija i liječenje kisikom, hitna medicinska pomoć, dijagnostika, patronaža. Smjer medicinski tehničar prije svega predstavlja humani poziv, […]
View more

Cvjećar/Mesar

Trajanje obrazovanja: 3 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika.  Opis posla – cvjećar Nabavljanje, aranžiranje i prodaja svih vrsta cvijeća, uređivanje interijera i eksterijera, uređenje vrtova, uređenje športskih terena, uređenje javnih površina, održavanje parkova i privatnih dvorišta i cvijetnjaka. Značajan dio za osposobljavanje za ovo […]
View more

Prehrambeni tehničar

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika Opis posla Organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradi mesa i ribe, voća i povrća, u mlinarstvu i preradi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i […]
View more

Veterinarski tehničar

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika   Opis posla Učenici se osposobljavaju za izvođenje tehničkih poslova, preventive zaraznih i parazitarnih bolesti, pomažu veterinaru pri zahvatima na životinjama, kod porođaja, davanju lijekova, previjanju rana, potkivanja, te kod kompjuterskog vođenja administrativnih poslova. Veterinarska profesija […]
View more

Poljoprivredni tehničar

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 2 Broj učenika: 36 učenika Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika Opis posla Organiziraju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju: proizvode biljne kulture na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i u vinogradima uzgajaju krupnu i sitnu stoku i perad, obavljaju pripremu […]
View more

JU Poljoprivredna i medicinska škola

HISTORIJAT ŠKOLE JU Poljoprivredna i medicinska škola u Brčkom je osnovana školske 1980./1981. godine pod nazivom Srednja škola za usmjereno obrazovanje i vaspitanje, da bi  2006. godine dobila svoj današnji naziv. Nastavni proces u ovoj školi se realizira prema modularnim EU VET nastavnim planovima i programima (programi za srednje stručne škole preuzeti iz zemalja Evropske […]
View more