Medicinski tehničar

  • Početna

Struka: Zdravstvena

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 2

Broj učenika: 36

Važni predmeti: maternji jezik, biologija, hemija, matematika i fizika.

 Opis posla

Unapređenje zdravlja bolesnika i zdravih osoba, zdravstvena njega, planiranje i provođenje sestrinske brige, davanje injekcija, infuzija i liječenje kisikom, hitna medicinska pomoć, dijagnostika, patronaža.

Smjer medicinski tehničar prije svega predstavlja humani poziv, a u posljednje je vrijeme svakako među najprivlačnijim zanimanjima. Učenici stiču znanja i osposobljavanju se za rad kroz sate praktične nastave koja se izvodi u bolnici, domu zdravlja, te u školskom kabinetu.

Moguća mjesta zapošljavanja:

  • Služba za hitnu medicinsku pomoć
  • Bolnički i klinički centri
  • Starački domovi i dječji vrtići
  • Dijagnostičke ordinacije
  • Ustanove za njegu i rehabilitaciju
  • Rad u privatnoj praksi
  • Nastavak školovanja na Medicinskom fakultetu i drugim visokim školama.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post