Stipendije francuske vlade za studente iz BiH

  • Početna

Prijavite se za stipendiju i studirajte u Francuskoj!

Francuska vlada svake godine dodjeljuje studentima iz BiH studijske stipendije nivoa master i doktorata za sve discipline.

U cilju pružanja podrške najboljim stranim studentima, francuska vlada dodjeljuje stipendije za master i doktorat. Ove stipendije finansiraju zdravstvenu zaštitu stranih studenata u Francuskoj, kao i njihove svakodnevne troškove.

Studentima iz Bosne i Hercegovine dostupne su tri glavne vrste stipendija:

  • stipendije francuske vlade koje dodjeljuje francuska ambasada ;
  • stipendija Eiffel za izvrsnost koju direktno dodjeljuje ministarstvo vanjskih poslova: link;
  • više od 200 dodatnih vidova pomoći koje nude francuske, evropske i međunarodne institucije.

Uredi Campus France u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru daju savjete i upute studentima u vezi sa dobijanjem ove finansijske podrške.

Kao i svake godine, Ambasada Francuske u BiH dodjeliće stipendije bh. studentima upisanim na master ili doktorat u Francuskoj.

Za univerzitesku godinu 2021.-2022., prijave se primaju od 23. novembra do 23. decembra 2020.

Više informacija o načinu prijave i obrasce za prijavu za ovu stipendiju možete preuzeti klikom ovdje.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post