Program podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH

  • Početna

Poziv za registraciju studenata postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH za Research Incubator program, u okviru kojeg je obezbijeđeno 10 stipendija.

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja – CREDI u saradnji sa MarketMakers radi na uspostavljanju mreže InQuire Evidence to Policy Hub.

CREDI kao jedan od glavnih istraživačkih zajednica u BiH pokriva teme relevantne za razvoj i izmjene politika i programa iz oblasti tržišta rada, obrazovanja, migracija i socijalnih politika prevashodno u BiH, a potom i u regionu.

InQuire u okviru CREDI-a pruža podršku istraživanjima iz oblasti društvenih nauka namijenjenih pružanju dokaza za izmjene zakona, politika i programa u BiH. Donosioci odluka kroz InQuire imaju priliku da delegiraju istraživačka pitanja koja mreža može adresirati, te time povezati akademsku zajednicu sa donosiocima odluka, zagovaračkim organizacijama i potencijalnim donatorima istraživanja. InQuire je mjesto na kojem budući istraživači dobijaju podršku da naprave svoje prve korake unutar istraživačkog svijeta.

InQuire Evidence2Policy Hub objavio je poziv za registraciju studenata postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH za Research Incubator program, u okviru kojeg je obezbijeđeno 10 stipendija za najbolje nacrte istraživačkih projekata. Stipendije će se dodjeljivati izborom najboljih aplikacija na osnovu definisanih kriterija selekcije, a izbor će provesti međunarodni akademski žiri.

Research Incubator je program podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH, kroz seriju praktičnih radionica u izradi metodologije istraživanja u oblastima društvenih nauka. Polaznici koji budu izabrani za program, osim serije radionica, dobit će pristup podacima u okviru Arhive podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini – DASS-BiH, pristup stručnoj literaturi, pristup bazama istraživačkih pitanja relevantnih za donošenje politika u BiH (Question Bank), pristup softverima i drugim alatima za istraživanje (poput mikrosimulacijskih modela), treninge iz specifičnih metoda istraživanja prilagođenih potrebama polaznika, mogućnost angažovanja istraživača s vodećih svjetskih univerziteta kao savjetnika (ko-mentora).

Polaznici će imati mogućnost da uspostave saradnju sa institucijama i donatorima kao potencijalnim korisnicima rezultata njihovih istraživanja u toku implementacije samog programa. Konačno, polaznici će imati mogućnost korištenja drugih resursa CREDI centra, uključujući pomoć u prikupljanju podataka na terenu, te mogućnost dodatnog angažmana na drugim projektima CREDI-a svim zainteresiranim kandidatima.

Svi zainteresirani kandidati trebaju popuniti formu za registraciju kako bi bili pozvani na Dan otvorenih vrata koji će se organizovati on-line 18.12.2020. sa početkom u 10:00h, a u okviru kojeg će se prezentovati cjelokupan program, način prijave, program stipendiranja, te pružiti mogućnost zainteresiranim kandidatima da postavljaju pitanja.

Forma za registraciju nalazi se ovdje.

Za sve dodatne informacije možete posjetiti web-stranicu: www.inquire.ba ili kontaktirati putem e-maila: inquire@credi.ba ili na broj telefona 033/205-859.

Preuzeto sa mreza-mira.net

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post