Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Стиче и практично примјењује знања из области трговине и на тај начин јача везу између тржишта рада и образовног система
  • Стиче одређена знања о организацији продавнице, малопродаји и велепродаји, инструментима за мјерење и техничким уређајима у продавници
  • Овладава техником непосредне продаје робе, начином плаћања, благајничком документацијом, снабдијевањем продавнице робом, формирањем малопродајних цијена, пословном кореспонденцијом
  • Прати прописе у трговини и упознаје се са поступком инвентарисања и контроле у продавници
  • Самостално израђује калкулације цијена трговинске робе, усваја знања  о функцијама, подјели и структури трговине, трговинској мрежи, тржишту и трговини…
  • Познаје и придржава се начела стандарда квалитета
  • Разликује улоге и профил продавца у различитим типовима продавница
  • Стиче вјештине из области рачунарских комуникација
  • Стиче личне и друштвене квалификације, припрема се за мијењање занимања и специјализацију и оспособљавање за цјеложивотно учење.
  • Могућност наставка образовања на факултетима.
Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak