Банкарски техничар

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Обавља послове банкарског књиговодства
  • Обавља послове кредитирања
  • Обавља послове обрачуна зарада у банци
  • Посједује информатичку писменост
  • Комуницира и на најмање једном страном језику
  • Посједује способност тимског рада
  • Посједује пословну културу у раду
  • Стиче личне и друштвене квалификације: комуникативност, флексибилност, сарадња, одговорност, креативност…
  • Могућност наставка образовања на факултетима
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post