Бравар/Обрађивач метала резањем

  • Почетна

Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Бравар:

  • Израђују дијелове металних конструкција, обрађују лимове, металне профиле и цијеви те изводе разне монтажне радове на грађевинским објектима.
  • Завршни производи браварског посла јесу: ограде, метални прозори и врата, метални намјештај, дијелови постројења.
    Бравари израђују малосеријске металне предмете или дијелове склопова.
  • Овисно о врсти завршног производа, бравари обављају ове радне операције: зацртавају, ручно или стројно режу, равнају, турпијају, ручно или стројно савијају, брусе, кују, буше, ручно или стројно нарезују навоје, варе поступком електрозаваривања, монтирају склопове, оштре различите алате, боје темељном бојом.

Обрађивач метала резањем

  • Познаје, адекватно користи, кроји и реже разноврсне материјале који се користе при изради металних конструкција и металних занатских производа,
  • Рационално и адекватно употребљава одговарајуће разне стезне и мјерне алате и приборе који се користе за монтажу алата.
  • Познаје технологију обраде резањем и рукује алатним машинама (глодалице, стругови, рендисаљке, бушилице и тестере);
  • Правилно одабире резне алате и према одабраном алату одређује режиме резања;
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post