Технички директор производње Малагић & Дивани

  • Почетна

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ
1 извршилац

Опис послова:
– Координација и руковођење цјелокупним производним процесом фабрике, посебно организацијом и координацијом смјенског рада
– израда терминског плана рада службе на основу запримљених уговора, наруџби и других сазнања о очекиваним пословима
– отварање и разрада радних налога те просљеђивање и координација истих у производњи
– Организација производње тако да се постигне испунавање утврђених планова производње (седмичних, мјесечних, кварталних и годишњих), да се процес производње тако оптимизира да даје најбоље резултате са становишта економије и продуктивности
– Сарадња са пословођама и шефом техничке припреме прописује процедуре и упутства за обављање појединих послова ради унапријеђења организације рада, заштите на раду, смањења шкарта и одржавању предвиђеног квалитета документације и производа
– Старање за поштивања свих технолошких и радних упустава
– Сталну контрола и оцјењивање рада над руководиоцима у области производње и техничке припреме, те свакодневно праћење извјештаја о производњи свих организационих дијелова фабрике
– Рад на изналажењу рјешења за ефикасније одржавање средстава рада, те на изналажењу рјешења ради унапређења организације и технологије у процесу производње, за побољшање услова рада и мјера заштите на раду
– Учешће у одабиру радника и непосредних сарадника (пословођа, шефа техничке припреме и других радника од општег значаја за производњу), утврђивање планова обуке радника и праћење њиховог спровођења
– Подношење редовне седмичне, мјесечне, кварталне и годишње извјештаје о производњи, проблематици организације рада, спровођењу утврђених процедура, шкарту, унапријеђенима производног и опћенито свих радних процеса директору компаније и предлагање мјера за отклањање недостатака у организацији, набави и одржавању

Услови:
– ВСС –машинске струке /дрво-прерађивачког смјера/
– Радно искуство мин. 1 година

Пожељне особине које кандидат треба да посједује:
– познавање техничке и производне документације
– висок ниво знања у кориштењу МС Оффице пакета и једног о техничких софтвера (АУТО ЦАД и сл.)
– активно познавање енглеског језика у говору и писму
– теоретска и практична знања из технологије материјала
– комуникативност, самоиницијативност и усмјереност на рјешења
– поузданост и одговорност
– проактивност, тип вође

ПЛАТА:
– Бруто износ 2000,00 КМ

Сви заинтересовани кандидати ЦВ могу доставити на емаил адресу: fatmir@malagic.com
Оглас остаје отворен до попуњавања радних мјеста.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post