Тапетар – Малагић & Дивани

ТАПЕТАР
5 извршилаца
Услови:
– ССС
– Радно искуство мин. 1 година
Пожељне особине које кандидат треба да посједује:
– Добре комуникацијске и организацијске вјештине;
– Љубазност у опхођењу према колегама;
– Самосталност, самоиницијативност и систематичан приступ раду;
– Рад у систему;
– Поштивање система;
– Спремност на тимски рад.
ПЛАТА:
Бруто износ 1250,00 КМ

Сви заинтересовани кандидати ЦВ могу доставити на емаил адресу: fatmir@malagic.com

Оглас остаје отворен до попуњавања радних мјеста.

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak