Tehnički direktor proizvodnje Malagić & Divani

  • Početna

TEHNIČKI DIREKTOR PROIZVODNJE
1 izvršilac
Opis poslova:
– Koordinacija i rukovođenje cjelokupnim proizvodnim procesom fabrike, posebno organizacijom i koordinacijom smjenskog rada
– izrada terminskog plana rada službe na osnovu zaprimljenih ugovora, narudžbi i drugih saznanja o očekivanim poslovima
– otvaranje i razrada radnih naloga te prosljeđivanje i koordinacija istih u proizvodnji
– Organizacija proizvodnje tako da se postigne ispunavanje utvrđenih planova proizvodnje (sedmičnih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih), da se proces proizvodnje tako optimizira da daje najbolje rezultate sa stanovišta ekonomije i produktivnosti
– Saradnja sa poslovođama i šefom tehničke pripreme propisuje procedure i uputstva za obavljanje pojedinih poslova radi unaprijeđenja organizacije rada, zaštite na radu, smanjenja škarta i održavanju predviđenog kvaliteta dokumentacije i proizvoda
– Staranje za poštivanja svih tehnoloških i radnih upustava
– Stalnu kontrola i ocjenjivanje rada nad rukovodiocima u oblasti proizvodnje i tehničke pripreme, te svakodnevno praćenje izvještaja o proizvodnji svih organizacionih dijelova fabrike
– Rad na iznalaženju rješenja za efikasnije održavanje sredstava rada, te na iznalaženju rješenja radi unapređenja organizacije i tehnologije u procesu proizvodnje, za poboljšanje uslova rada i mjera zaštite na radu
– Učešće u odabiru radnika i neposrednih saradnika (poslovođa, šefa tehničke pripreme i drugih radnika od opšteg značaja za proizvodnju), utvrđivanje planova obuke radnika i praćenje njihovog sprovođenja
– Podnošenje redovne sedmične, mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje o proizvodnji, problematici organizacije rada, sprovođenju utvrđenih procedura, škartu, unaprijeđenima proizvodnog i općenito svih radnih procesa direktoru kompanije i predlaganje mjera za otklanjanje nedostataka u organizaciji, nabavi i održavanju
Uslovi:
– VSS –mašinske struke /drvo-prerađivačkog smjera/
– Radno iskustvo min. 1 godina
Poželjne osobine koje kandidat treba da posjeduje:
– poznavanje tehničke i proizvodne dokumentacije
– visok nivo znanja u korištenju MS Office paketa i jednog o tehničkih softvera (AUTO CAD i sl.)
– aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– teoretska i praktična znanja iz tehnologije materijala
– komunikativnost, samoinicijativnost i usmjerenost na rješenja
– pouzdanost i odgovornost
– proaktivnost, tip vođe
PLATA:
– Bruto iznos 2000,00 KM

 

Svi zainteresovani kandidati CV mogu dostaviti na email adresu: fatmir@malagic.com
Oglas ostaje otvoren do popunjavanja radnih mjesta.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post