Шивачице – Малагић & Дивани

  • Почетна

ШИВАЧИЦЕ
10 извршилаца
Услови:
– ССС
– Радно искуство мин. 1 година

Пожељне особине које кандидат треба да посједује:
– Познавање шивачег строја;
– Рад на шивачем строју;
– Познавање стофова;
– Добре комуникацијске и организацијске вјештине;
– Љубазност у опхођењу према колегама;
– Самосталност, самоиницијативност и систематичан приступ раду;
– Рад у систему;
– Поштивање система;
– Спремност на тимски рад.
ПЛАТА:
Бруто износ 1000,00 КМ.

Сви заинтересовани кандидати ЦВ могу доставити на емаил адресу: fatmir@malagic.com

Оглас остаје отворен до попуњавања радних мјеста.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post