Studiranje u Beogradu

Филолошки факултет Универзитета у Београду

О Факултету Знања из различитих филолошких дисциплина у српску културну ризницу похрањују се — у неким временима непрекидно и систематски, у неким другим, пак, спорадично и са дуготрајним прекидима — још од средњега вијека, златног вијека српске писмености и књижевности. Филолошки факултет Универзитета у Београду отуда, захваљујући управо области знања чијим се његовањем и развојем […]
View more