Studiranje u Beogradu

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

O Fakultetu Znanja iz različitih filoloških disciplina u srpsku kulturnu riznicu pohranjuju se — u nekim vremenima neprekidno i sistematski, u nekim drugim, pak, sporadično i sa dugotrajnim prekidima — još od srednjega vijeka, zlatnog vijeka srpske pismenosti i književnosti. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu otuda, zahvaljujući upravo oblasti znanja čijim se njegovanjem i razvojem […]
View more