Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву

Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву основан је 1948. године и међу најстаријим је високошколским установама у Босни и Херцеговини. Током своје хисторије Факултет је пролазио различите фазе свога развоја. Неке од њих су биле посебно драматичне.

Сво вријеме свог постојања Факултет је настојао да одговори задацима које су пред њега постављали душтвена заједница и шумарска струка. Пратећи савремене токове развоја научне мисли у области шумарства настојали смо осмислити одговарајуће студијске програме кроз које бисмо на најприхватљивији начин пренијели стечена знања о унапрјеђењу шума и шумског земљишта као природног ресурса наше Државе. Кроз различите видове сарадње са шумарском привредом настојали смо актуелизирати и стечена знања дипломираних инжењера и помоћи им у рјешавању проблема са којима се свакодневно сусрећу у пракси. Од 1996. године едуцирамо и кадрове из области Хортикултуре. Овај студиј реализујемо ангажманом наставника са Архитектонског и Пољопривредно-прехрмабеног факултета.

Данас Шумарски факултет представља обновљену и подмлађену универзитетску чланицу која са модерно опремљеним учионицама, лабораторијма, наставним училима и збиркама настоји реализирати своју мисију и визију. Надамо се да смо у томе успјешни. Наш приоритет је и даље, кадровско и материјално јачање. Свјесни смо да нам је за остварење ових циљева, поред помоћи Државе, потребно и пуно времена и властитог одрицања. У нашим редовима данас су четири редовна професора, осам ванредних професора, осам доцената, пет виших асистената и пет асистента.

Наша постигнућа резултат су подршке многих пријатеља и колега: из шумарске оперативе у БиХ; са универзитета из Њемачке, Швајцарске, Италије, Шпаније, Француске, Канаде, Словачке, Словеније, Хрватске, Норвешке, Аустрије, Финске, из хуманитарних организација “Hope”, Аустрија и “Алисеи”, Италија, невладиних и владиних организација: WУС Аустрија, Фонд отворено друштво БиХ – фондација СОРОШ, ДААД Њемачка, и многих других.

Студијски програми Факултета

Од свог оснивања до данас Шумарски факултет у Сарајеву је конципирао и реализирао бројне студијске програме. Свима њима заједничко је једно – настојање да се што је могуће боље и организованије пренесу одговарајућа знања и вјештине на студенте као кадрове будућности у областима шумарства, хротикултуре и сродним дјелатностима.

Тренутно се на Факултету реализирају слиједећи студијски програми:

СТУДИЈ У СКЛАДУ СА БОЛОЊСКИМ ПРОЦЕСОМ

I ЦИКЛУС– „BACHELOR“
Први циклус образовања води ка звању „bachelor“ шумарства или Бацхелор хортикултуре. Траје три године (шест семестара). Реализује се по два актуелна плана и програма. По Плану и програму из 2008. године када је извршено прво ревидирање плана и програма (План И циклуса 2008/2009. година, одсјек Шумарство и План И циклуса 2008/2009. година одсјек Хортикултура) и Плану и програму из 2017. године када је извршено друго ревидирање (План И циклуса 2017-2018 година одсјека Шумарство и План И циклуса 2017-2018 година одсјека Хортикултура).

II ЦИКЛУС – МАСТЕР
Други циклус образовања води ка звању Магистар шумарства или Магистар хортикултуре. Траје двије године (четири семестра). Тренутно се изводе два програма на службеним језицима БиХ и један међународни на енглеском језику. Први Мастер студиј, под називом Одрживо управљање шумским екосистемима, намијењен је за шумарство и сродне области. Други студиј под називом Пејсажна архитектура конципиран је за потребе хортикултуре и пејсажне архитектуре. Трећи, међународни Мастер програм организиран је из области Шумарске политке и економике (ФОПЕР). Први циклус овог програма реализиран је током студијских година 2007/2008. и 2008/2009. година на партнерским институцијама овог програма. Други циклус студија је у припремној фази и његов почетак се очекује у студијској 2009/2010. години.

III ЦИКЛУС – Ph.D.
Трећи циклус студија води ка звању Доктора биотехничких наука. Студиј траје три године (шест семестара).

СТУДИЈ ПРИЈЕ УВОЂЕЊА БОЛОЊСКОГ ПРОЦЕСА

ДИПЛОМСКИ
Дипломски студиј се реализује по наставном Плану и програму из 1996/1997. године. Траје четири године (осам семестара). Факултет након реформе високог обарзовања и увођења студија у складу са Болоњским процесом не уписује студенте по овом програму од студијске 2005/2006. године. Настава се изводи само за затечене студенте. Све обавезе по овом Плану и програму морају се окончати најкасније до 31. 12. 2013. године.

ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИЈ

Овај студиј реализује се по наставном Плану и програму из 1998/1999. године. Траје двије године (четири семестра). Актуелно је рализирање овог програма у погледу наставе за студенте уписане по Конкурсу из 2008. године.
Сходно одредбама Закона о високом образовању (“Службене новине Кантона Сарајево” 22/10), лица која су започела постдипломски студиј за стицање научног степена магистра наука према прописима који су били на снази прије ступања на снагу овог Закона, имају право стећи научни степен магистра наука закључно са 30. 09. 2015. године (чл. 171., став 7.).
Факултети и академије могу организирати нове циклусе постдипломског студија за стицање научног звања магистра закључно са почетком 2011/2012. студијске године, а уписани студенти имају право стећи научни степен магистра наука закључно са 31. 12. 2016. године.(чл. 171, став 14).

ДОКТОР НАУКА

Сходно одредбама Закона о високом образовању (“Службене новине Кантона Сарајево” 22/10), лица која су стекла научно звање магистра наука или су започела студиј за стицање тог звања по прописима који су важили прије успоставе студирања по болоњском студију имају право на високошколским установама започети поступак за стицање научног степена доктора наука према одредбама ранијих прописа закључно са крајем студијске 2010./2011. године, с тим да се научни степен доктора наука на овај начин може стећи закључно са 30. 09. 2015. године (чл. 171, став 6.).

 

Шумарски факултет у Сарајеву

Загребачка 20, 71000 Сарајево, БиХ

Телефон: +387 33 812 490/491

Е-маил: info@sfsa.unsa.ba

Веб-сајт: https://www.sfsa.unsa.ba/

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak