СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

  • Почетна

„ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ Бијељина свој рад и пословање заснива на чврстим принципима иновативности и друштвене одговорности. Задовољни полазници и наставно особље, прилагођени стручни кабинети и многобројни партнери са којима имамо пословно-техничку сарадњу, чине нас поносним на ниво и квалитет знања који свршени полазници „ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ“ Бијељина достигну у току школовања.

Као такви, препознати су од стране послодаваца како у Босни и Херцеговини, државама окружења, тако и у земљама Европаске Уније, као изузетан кадар и пожељан запосленик, те за већину занимања и образовних профила можемо гарантовати сигурно запослење након завршеног образовања у нашој школи.

И наравно да на томе нећемо стати, него желимо константно тежити напредовању, усавршавању и подизању квалитета, ријечи су директора школе доц.др Жељка Петрића.

ЗАКОНСКИ АКТИ

Установа за образовање одраслих „ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ Бијељина је регистрована у Вишем привредном суду у Бијељини Рјешењем број: 059-0-Рег-17-000 043, за дјелатност средњег стручног образовања, стручног оспособљавања, и осталог образовања, а као основна дјелатност је средње стручно образовање па је с тим у вези регистрована и лиценцирана у складу са Законом о образовању одраслих Републике Српске и Босне и Херцеговине. Посједује дозволу за рад број 07/05. 1/604 – 128/17 којом је одобрено средње стручно образовање одраслих ИИИ и ИВ степена и дозволу број 07/05. 1/604 – 128 – 1/17, за стручна оспособљавања и многобројних занимања, а сва Рјешења су издата од стране Окружног привредног суда у Бијељини и Министарства просвете и културе Републике Српске – Завода за образовање одраслих.

„ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ Бијељина је код Министарства просвете и културе заведена под редним бројем 61.

АКТУЕЛАН ЈЕ И ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УПИС НОВИХ ПОЛАЗНИКА А ВИШЕ ИНФОМАЦИЈА МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ЛИНКУ

http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/zvanja-i-zanimanja/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post