„ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ Бијељина – Вршани – Брчко

  • Почетна

„ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ Бијељина – Вршани – Брчко је образовна институција основана у складу са Законом о образовању одраслих, лиценцирана и акредитована за образовање лица старијих од 18 година. План и програм наставе је прилагођен потребама и могућностима запослених и лица која не могу да издвоје вријеме за „сједење у клупи“. Настава се организује у за то прилагођеним кабинетима, путем интернета и интереактивним односом предавач-полазник. Стручна пракса је обезбијеђена у установама и предузећима оспособљеним за обављање практичне наставе, а на захтјев полазника Школе, исти могу и сами да договоре обављење стручне праксе у другим институцијама и предузећима. „ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ Бијељина – Вршани – Брчко својим полазницима нуди следеће образовне програме:

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ Намјењено је кандидатима који су завршили само основну школу, или су започели па прекинули школовање у било којој другој школи, а то могу доказати свједочанствима о завршеном разреду.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА Намјењена је кандидатима који су завршили средњу школу истог степена (ИИИ или ИВ степен), а кроз програм преквалификације желе да се преквалификују у друго занимање истог степена.

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА Намјењена је кандидатима који су завршили ИИИ степен средње стручне спреме, те желе да се доквалификују у занимања ИВ степена средње стручне спреме.

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ „ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ Бијељина – Вршани, организује курсеве стручног оспособљавања и усавршавања у процесима рада.

ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА
8 Марта бр.3 , 76100 Брчко дистрикт , БиХ
Тел:+387 65 799 961
Тел:+387 65 155 535
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post