Складиштар – Малагић & Дивани

  • Почетна

СКЛАДИШТАР
1 извршилац
Опис послова:
– Пријем и издавање робе
– Контрола робе при пријему и издавању робе, те провјера/припрема попратне документације
– Физички утовар/истовар и смјештање робе унутар складишта
– Одговорност за робу (количински, финанцијски, сигурносно, економски)
– Редовни и контролни инвентурни пописи робе у складишту
Услови:
– ССС
– Радно искуство мин. 1 година
Пожељне особине које кандидат треба да посједује:
– Одговоран;
– Тачан;
– Добре комуникацијске и организацијске вјештине;
– Љубазност у опхођењу према колегама;
– Самосталност, самоиницијативност и систематичан приступ раду;
– Спремност на тимски рад.
ПЛАТА:
Бруто износ 1250,00 КМ.

Сви заинтересовани кандидати ЦВ могу доставити на емаил адресу: fatmir@malagic.com

Оглас остаје отворен до попуњавања радних мјеста.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post