“Sarajevo School of Science and Technology”

  • Početna

Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju otvoren je u oktobru 2004. godine kao prvi privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini. Posvećen pružanju visokog kvaliteta, konkurentnom obrazovanju na međunarodnom nivou i modernim programima. Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju je uspostavio saradnju sa Univerzitetom u Bakingemu (Velika Britanija), i danas je jedini univerzitet u Bosni i Hercegovini koji svojim diplomantima nudi dvojnu diplomu. Mi na SSST-u vjerujemo da dobra diploma, u bilo kojem polju izučavanja, mora uključivati i tečno znanje barem jednog stranog jezika. Naš univerzitet, kao i većina svijeta danas, usvojio je engleski jezik kao sredstvo komunikacije sa potpunim engleskim planom i programom. SSST nudi četverogodišnje programe dodiplomskih studija na svim fakultetima (240 ECTS bodova), sa izuzetkom Fakulteta medicine čiji je program šestogodišnji (dvanaest semestara) i Sarajevske filmske akademije koja nudi trogodišnji akademski studij po bolonjskom planu i programu (dodiplomski studijski program).

Fakulteti:

Za buduće studente:

Prijava za upis

Primjeri prijemnih ispita

Studijski programi

Školarina, studentski krediti i stipendije

Dan otvorenih vrata

 

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

https://ssst.edu.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post