Природно-математички факултет у Сарајеву

  • Почетна

Природно-математички факултет је највиша научно-наставна установа у области темељних природних и математичких наука, чији зачеци сежу у 1950. годину, када су наставно-научни одсјеци природних и математичких наука били у саставу Филозофског факултета. Од 1960. године, одлуком Народне Републике Босне и Херцеговине (Службени лист број 50/60) Природно-математички факултет је издвојен из оквира Филозофског факултета и постао самостална научно-наставна установа, која обједињава природне и математичке науке у чијем саставу се налазе научно-наставни одсјеци за: биологију, физику, географију, хемију и математику. Сваки наставно-научни одсјек представља заокружену наставну и научну цјелину, која се састоји из наставно-научних катедара и научно-истраживачких центара.

На Факултету је до сада диплому високе стручне спреме стекло 6205 кандидата, а диплому првог степена 1074 студената. На Природно-математичком факултету магистрирало је 445 магистраната, а диплому доктора биолошких, физичких, географских, хемијских и математичких наука стектло је 384 доктораната.

На Факултету у току 2008. године у сталном радном односу упослено је: 15 редовних професора, 15 ванредних професора, 24 доцента и 1 предавач. У сталном радном односу ради 14 виших асистената од тога 3 да докторатом наука и 11 са магистеријем природних и математичких наука. На Факултету је упослен 31 асистент и 2 стручна сарадника. У наставно-научном процесу укључено је 17 лабораната од коијх је 5 виших лабораната. На Факултету је упослено 54 радника који не учествују у наставно-научном и научно-истраживачком процесу.

Природно-математички факултет је непрекидно обављао своју наставно-научну мисију и током минулих ратних година (1992-1995.), када је на Факултету радило 50 доктора и 13 магистара наука. Имопозантан број научног кадра из области природних и математичких наука на Природно-математичком факултету успио је одржати континуитет, не само свога властитог рада, већ бити и ослоноац рада већине висококолских институција на Универзитету у Сарајеву.

Данас је Приордно-математички факултет респектабилна високошколска установа, не само на Универзитету у Сарајеву, већ и у цијелој Босни и Херцеговини. Резултати наставно-научног кадра Факултета из области научно-наставног и научно-истраживачког рада препознатљиви су и ван граница државе Босне и Херцеговине. Природно-математичке области и науке су матичне бројним високошколским организацијама на Универзитету у Сарајеву, као и другим факултетима широм Босне и Херцеговине. Наставно-научни кадар Природно-математичког факултета уговорно је везан за извођење наставно-научног процеса и на факултетима других универзитете.

Природно-математички факултет води успјешну сарадњу и са другим факултима на Универзитету у Сарајеву и универзитетима широм Босне и Херцеговине. Поред тога Факултет води успјешну сарадњу и са другим универзитетима изван Босне и Херцеговине.

Природно-математички факултет је дубоко ушао у реализацију Болоњског процеса. У академској 2007/08. години студенти завршавају ИИИ годину (први циклус) по Болоњским прописима. Постојећи наставни план и програм садржајно је измијењен у односу на преболоњски наставни план и наставни програм. На одсјецима су уведени нови смјерови, који су студиј на Приордно-математичком факултету учинили веома атрактивним. Према Болоњским критеријумима на Природно-математичком факултету у ак. 2007/08. години уписано је 1611 студената од чега на: биологији студира 464, физици 149, географији 375, хемији 352 и математици 271 студента.

До сада је Факултет реализирао велики број научно-истраживачких пројеката, који су обједињавали бројне научнике из земље и иноземства. Факултет предњачи и у области популаризације науке. У зградама Природно-математичког факултета смјештена су струковна невладина и нестраначка удружења / друштва, која обједињавају и унапређују наставни процес школских предмета, које баштини Природно-математички факултет.

Одсјеци:

 

Змаја од Босне 33-35, 71000 Сарајево

Тел: +387 (0)33 723 723

Wебсите:

https://www.pmf.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post