Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  • Početna

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, školske 2007/2008. godine, u skladu sa Dozvolom za rad od i Dozvolom za rad Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ostvaruje nastavni proces u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Zahvaljujući kvalitetnom kadru i tradiciji dugoj 65 godina, Fakultet je uspješno izveo i prve diplomirane studente po novom nastavnom planu i programu. Studije se izvode prema licenciranom studijskom programu (nastavnom planu i programu).

Na Pravnom fakultetu nastava se izvodi u dva ciklusa prema Bolonjskom principu i usklađena je sa Zakonom o visokom obrazovanju. Izvodi se kao studijski program Pravo, i to u sjedištu Fakulteta na Palama, i u odjeljenjima van sjedišta – Bijeljina i Srebrenica.

Nakon završenih studija kadnidati stječu akademsko zvanje diplomirani pravnik (prvi ciklus studija), na drugom cklusu studenti mogu da biraju između dva smijera: Javno pravo, Građansko pravo (sa dva modula: Građansko pravo i Poslovno pravo) ili Krivično pravo. Po završetku studija, studenti stiču akademsku titulu i stručno zvanje master prava. 

KATEDRE:

  • Katedra za građansko pravo
  • Katedra za krivično pravo
  • Katedra za istoriju države i prava
  • Katedra za međunarodno pravo
  • Katedra za pravnu teoriju i javno pravo
  • Katedra za pravno-ekonomske nauke

SJEDIŠTE

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska – BiH
dekanat@pravni.ues.rs.ba

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;

https://www.pravni.ues.rs.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post