Конкурс за пријем у радни однос – магационер

 • Почетна

Конкурс за пријем у радни однос – магационер

Радно место: магационер – 1 извршилац

Мјесто рада: Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Услови за позицију

Поред општих услова утврђених Законом, кандидати морају испуњавати и следеће услове:

 • Пожељно радно искуство на сличним или истим позицијама;
 • ССС;
 • Организационе способности;
 • Флексибилност и поузданост;
 • Посједовање возачке дозволе Б категорије.

Кључне одговорности:

 • Пријем и издавање робе;
 • Квалитативна и квантитативна контрола робе по пријему и издавању робе;
 • Утовар, истовар и постављање робе унутар складишта;
 • Праћење и евидентирање услова исправности робе;
 • Редовне и контролне пописне листе робе у магацину.

Нудимо:

 • Уговор на одређено вријеме са пробним радом у трајању од 3 мјесеца, са могућношћу запослења на неодређено вријеме;
 • Рад у професионалном и динамичном окружењу;
 • Подстицајни приходи;
 • Могућност да изразите сопствену креативност;
 • Могућност напредовања и усавршавања у струци.

Да бисте се пријавили за оглас, морате доставити:

 • Пријава за регистрацију са наведеном тачном адресом становања, контакт телефоном и емаил адресом;
 • Биографија (ЦВ);
 • Увјерења о стручној спреми, увјерења и докази о испуњености наведених услова.

Пријавити се можете путем мејла: office@bosnaplod.ba.

Информације о огласу можете добити на телефон 049 580 932.

Оглас остаје отворен до 26.01.2023. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор и који испуњавају све горе наведене услове.

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post