Fakultet komunikacija u Banjoj Luci

Fakultet za komunikacije u Banjoj Luci bavi se proučavanjem ključnih područja društvene komunikacije u vremenu u kojem živimo. Koledž nudi studijske programe komunikacijskih znanosti, dizajna i engleskog jezika. Tematske cjeline studijskog programa komunikologije između ostalog su odnosi s javnošću, novinarstvo i oglašavanje. Engleski jezik, književnost i međukulturalna komunikacija teme su studijskog programa engleskog jezika. Studijski program dizajna proučava tehnike oblikovanja komunikacijskih poruka, tj. Grafički dizajn i digitalnu komunikaciju.

Naš je fakultet najstarija privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. Počela je s radom 21. kolovoza 2000. pod nazivom College of Communications u Banjoj Luci. U lipnju 2007., Koledž je prepušten licenci, dobio je početnu akreditaciju, u skladu s tada donesenim Zakonom o visokom obrazovanju, i od tada nastavlja djelovati pod nazivom Kappa Phi College of Communications u Banjoj Luci. College se vratio akreditovan u ožujku 2014.

Koledž izvodi studij prvog ciklusa i stječe akademske nazive određene zakonom. Diplome visokih učilišta priznate su u europskim zemljama koje su potpisnice Bolonjske deklaracije, u Sjedinjenim Državama, kao i u drugim zemljama.

Studij na Fakultetu za komunikacije u Banjoj Luci temelji se na poticanju komunikacije i aktivnom učenju u maloj grupi, u uvjetima interaktivne akademske zajednice. Upravo ovaj pedagoški pristup čini naš studij jedinstvenim i drugačijim od studija na određenim drugim ustanovama.

Koledž je prvi uveo brojne inovacije u našu visokoškolsku praksu, poput nastave u skupinama od deset do petnaest studenata, razgovor kao metoda nastave, aktivno učenje, anonimno ocjenjivanje, evaluacija nastavnika u semestru, puno članstvo studenata u ustanovi, jedinstvena modularna nastava planove s jednosemestralnim tečajevima, jednakim uvjetima studija i dosljednom primjenom istih pravila za sve.

Prva generacija komunikologa diplomirala je u školskoj godini 2003./2004. Petnaest generacija studenata prvog ciklusa i jedna generacija studenata drugog ciklusa do sada su završile studije na Fakultetu.

Diplomanti naše ustanove cijene se u zemlji i inozemstvu. Naši diplomirani uspješno rade u brojnim tvrtkama, medijima, bankama, reklamnim agencijama, javnim institucijama, javnoj upravi, diplomatskim misijama, međunarodnim organizacijama i obrazovnim institucijama. Neki od naših studenata su završili postdiplomski studij u zemlji i inozemstvu, a neki su doktorirali. Koledž poštuju akademske institucije u inozemstvu, a naši diplomirani primaju postdiplomske stipendije u SAD-u, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Vrijeme je pokazalo da je osnovna kvaliteta obrazovanja na našem Fakultetu sadržana u prirodi studija, odnosno u načinu rada i veličini nastavnih skupina. Ravnopravnost sugovornika, učenje kroz razgovor i praktičnu primjenu i pregled podataka, očuvanje dostojanstva učenika i nastavnika i studiranje pod istim uvjetima za sve – temeljne su vrijednosti i baština naše ustanove. Naš način rada i priroda naših studija, s druge strane, uvijek su nam omogućavali da idemo u korak s vremenom i ponudimo atraktivne studijske programe koji su u skladu sa potrebama zajednice.

S vremenom smo stvorili sve bolje i bolje uvjete za podučavanje i kreativno izražavanje za učenike i nastavnike. Ulaganje u ljude i u humane uvjete u kojima djeluju strateški je zadatak naše institucije. Pored stvaranja akademskih uvjeta rada, Fakultet ulaže i u obrazovno okruženje, knjige, časopise i nove obrazovne i komunikacijske tehnologije.

Kao akademska ustanova, Fakultet doprinosi razvoju društvene zajednice jer obrazuje ljude koji rade na svim područjima društvenog života. Kolegij je predmet suda akademske javnosti i djeluje na temelju zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na sve visokoškolske ustanove u zemlji. Koledž pruža javne usluge i dio je šire znanstvene, obrazovne i kulturne zajednice. U pogledu upisa i zaposlenja, Fakultet ne vrši diskriminaciju na temelju spola, dobi, religije, etničke pripadnosti ili drugih osobnih razlika.

Studijski programi:

  • Komunikologija
  • Engleski jezik
  • Dizajn

 

Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi

Vojvođanska 2, 78000 Banja Luka, RS, BiH

Telefon +387-(0)51-321-200

Faks +387-(0)51-321-201

El. pošta informacije@kfbl.edu.ba

Website http://kfbl.edu.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post