JU Tehnička škola

 • Početna

POVIJEST ŠKOLE

JU Tehnička škola Brčko distrikt BiH, kao multietnička odgojno-obrazovna ustanova, pod ovim nazivom djeluje i radi od 01. rujna 2001. godine, a nastala je spajanjem JU Mješovite srednje škole Brčko i Tehničke škole „Milan Stjepanović“ Brčko.

Za ovu školu su vezani počeci obrazovanja za radnička i tehnička zanimanja u Brčkom, a oni počinju daleke školske 1947/48. godine u kojoj je upisano 136 učenika.

Školske 1972/73. godine došlo je do udruživanja Tehničke škole „7. April“ Brčko, koja je osnovana 1961/62. godine i čiji je pravni sljedbenik bila današnja JU Tehnička škola Brčko i Škole učenika u privredi „Hasan Aganović – Tač“ u Tehnički školski centar „Hasan Burić“ Brčko.

Školski centar „Hasan Burić“ Brčko razvijao se, tako da je školske 1983/84. godine imao oko 72 odjela s preko 2400 učenika i preko 100 zaposlenih. Izgradnjom nove školske zgrade, školske 1985/86. godine, iz Tehničkog školskog centra „Hasan Burić“ Brčko izdvaja se kao samostalna ustanova Srednjoškolski centar „25. Novembar“ Brčko.

Ova dva odgojna školska centra radili su kao samostalne odgojno-obrazovne ustanove do 1992. godine, odnosno do izbijanja ratnih događanja, kada se zbog nastale situacije formiraju zasebne škole i to Tehnička škola Brčko i Tehnički školski centar sa sjedištem u Maoči. Tih godina škole su mijenjale nazive sve do ujedinjenja 01. rujna 2001. godine, kada se prihvaća zajednički naziv JU Tehnička škola Brčko.

Danas JU Tehnička škola spada među najopremljenije škole u regiji. Škola posjeduje pet  kabineta s ukupno 60 računala, kabinet za mehatroniku s robotskom rukom, simulator vožnje i drugu opremu koja predstavlja dobru osnovu za sticanje kvalitetnog znanja.

JU Tehnička škola u školskoj 2017/2018. godini broji 48 odjela s ukupno 860 učenka koji se obrazuju u pet područja rada.

ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU PLAN UPISA JE SLJEDEĆI:

STROJARSTVO I OBRADA METALA

 • Strojarski tehničar za računalno konstruiranje – 1 odjel (20 učenika)
 • Automehaničar / Instalater – 1 kombinirani odjel (20 učenika)
 • Bravar / Zavarivač – Varilac – 1 kombinirani odjel (20 učenika)

 ELEKTROTEHNIKA

 • Elektrotehničar računalstva – 1 odjel (20 učenika),
 • Tehničar elektroenergetike – 1 odjel (20 učenika),
 • Tehničar za mehatroniku – 1 odjel (20 učenika)
 • Električar / Autoelektričar – 1 kombinirani odjel (20 učenika)

TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

 • Tekstilni tehničar – 1 odjel(20 učenika)

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

 • Građevinski tehničar – 1 odjel(20 učenika),
 • Geodetski tehničar – 1 odjel(20 učenika),

PROMET

 • Tehničar cestovnog prometa – 1 odjel(20 učenika)
 • Vozač motornih vozila – 1 odjel(20 učenika)

SEKCIJE (IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI)

 • Dramska,
 • Recitatorska,
 • Multimedijalna,
 • Stolnoteniserska,
 • Sportska,
 • Glazbena,
 • Građevinska,
 • Elektrotehnička.

UPIS UČENIKA U I RAZRED

Upis učenika u I razred srednje škole se organizuje krajem juna i traje četiri dana. Učenici koji nakon rangiranja ne budu imali dovoljan broj bodova za upis u odabrano zvanje/zanimanje moći će izabrati drugo zvanje/zanimanje u toku trajanja upisa.

Dokumenta potrebna za upis:

 • Svjedočanstva od VI do IX razreda
 • Rodni list (izvod iz matične knjige rođenih)
 • Diplome o osvojenim mjestima ili učešću na takmičenjima IZ PREDMETA BITNIH ZA STRUKU
 • Ostali dokumenti navedeni u konkursu

Učenici ne polažu prijemni ispit a rangiranje se vrši na  osnovu općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole (maksimalno 60 bodova) i uspjeha iz predmeta važnih za struku u VIII i IX razredu osnovne škole (maksimalno 40 bodova). Maksimalan broj bodova koji učenik može osvojiti je 100.

Opći uspjeh od VI do IX razreda se boduje na sljedeći način: odličan (5) – 15 bodova, vrlo dobar (4) – 12 bodova, dobar (3) – 9 bodova, dovoljan (2) – 6 bodova.

Predmeti važni za struku (u VIII i IX razredu):

 1. maternji jezik
 2. matematika
 3. fizika
 4. informatika
 5. tehnička kultura

Uspjeh iz predmeta važnih za struku se boduje na sljedeći način: odličan (5) – 4 boda, vrlo dobar (4) – 3 boda, dobar (3) – 2 boda, dovoljan (2) – 1 bod.

U slučaju da dva ili više učenika imaju jednak broj bodova računa se srednja ocjena na tri decimalna mjesta.

Uspjeh iz predmeta bitnih za struku se boduje na sljedeći način: odličan (5) – 4 boda, vrlo dobar (4) – 3 boda, dobar (3) – 2 boda, dovoljan (2) – 1 bod.

U slučaju da dva ili više učenika imaju jednak broj bodova računa se srednja ocjena na tri decimalna mjesta.

Bodovi za opći uspjeh: 12+12+15+15= 54

Bodovi iz predmeta važnih za struku:

 1. maternji jezik: 4+4= 8
 2. matematika: 3+3= 6
 3. fizika: 2+3= 5
 4. informatika: 4+4= 8
 5. tehničko obrazovanje/tehnička kultura: 4+4= 8

Ukupno bodova: 54+8+6+5+8+8= 89 bodova

 

JUTehnička škola“ Brčko

Adresa: Musala 44, 76100.

Brčko distrikt BiH

Telefon:  049/217-052

 

JU TEHNIČKA ŠKOLA NUDI BROJNE MOGUĆNOSTI ZA OBRAZOVANjE I POZIVA SVE MLADE LjUDE ŽELjNE DA ISTRAŽUJU I NAUČE, DA NAM SE PRIDRUŽE.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post