Текстилни техничар

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Опис посла:

  • Познаје теоријске основе процеса производње одјеће,
  • Посједује знања о свим врстама текстилних влакана,
  • Користи рачунар у процесу припреме за израду одјевних предмета,
  • Усваја практична знања у изради одјевних предмета, процесу израде тканина, технологије предења, испитивања текстилних материјала,
  • Познаје машине и уређаје у процесу израде плетенина,
  • Припрема за факултет
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post