Грађевински техничар

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Опис посла:

  • Грађевински техничари помажу грађевинским и архитектонским инжењерима у обављању свих послова везаних за изградњу објеката.
  • Послови грађевинских техничара обухватају: учествовање у планирању, припреми, пројектовању и изградњи грађевина различитих намјена; организовање и надзирање извођења послова на градилиштима.
  • Грађевински техничари могу радити у пројектним бироима, грађевинским фирмама, градилиштима, могу се запослити у тијелима управе надлежним за урбанизам, стамбене и комуналне послове и слично.
  • По завршетку школовања ученици стичу основу и могућност даљег школовања на свим факултетима грађевинског и архитектонског смјера или другим техничким факултетима
Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak