Број ученика за упис за школску 2020/2021.

  • Почетна

Број ученика за упис за школску 2020/2021. по смјеровима, степену образовања, броју одјељења и броју ученика:

1.МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

Редни број

 

Звање – занимање Степен стручне спреме  Број одјељења

Број ученика

1.

Машински техничар за компјутерско конструисање/Машински техничар програмер на ЦНЦ машинама IV 1

18

2.

Аутомеханичар III 1

18

3.

Инсталатер III 1

18

4.

Бравар/Обрађивач метала резањем III 1

18

5.

Заваривач/Варилац III 1

18

 

 

УКУПНО

III/IV 5

90

2.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Редни број

 

Звање – занимање Степен стручне спреме Број одјељења

 Број ученика

1.

Електротехничар рачунарства IV 1

18

2.

Техничар електроенергетике IV 1

18

3.

Техничар за мехатронику IV 1

18

4.

Електричар III 1

18

5.

Аутоелектричар III 1

18

 

 

УКУПНО

III/IV  5

90

3. Геодезија и грађевинарство

 

Redni broj

 

Звање – занимање Степен стручне спреме  Број одјељења

Број ученика

1.

Грађевински техничар IV 1

18

2.

Геодетски техничар

IV

1

18

 

 

УКУПНО

IV 2

36

4. САОБРАЋАЈ

 

Редни број

 

 Звање – занимање  Степен стручне спреме  Број одјељења

 Број ученика

1.

Техничар друмског саобраћаја IV 1

18

2.

Техничар друмског саобраћаја III 1

18

 

 

УКУПНО

III/IV 2

36

5. ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРТСВО

 

Редни број

 

Звање – занимање Степен стручне спреме Број одјељења

 Број ученика

1.

Текстилни техничар IV 1

18

 

 

УКУПНО IV 1

18

УКУПНО: ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 15 ОДЈЕЉЕЊА И 270 УЧЕНИКА

https://www.facebook.com/TehnickaBrcko/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post