Број ученика за упис за школску 2020/2021.

Број ученика за упис за школску 2020/2021. по смјеровима, степену образовања, броју одјељења и броју ученика:

1. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

 

Редни број

 

Звање – занимање Степен стручне спреме Број одјељења

Број ученика

1.

Пољопривредни техничар IV 2

18

2.

Ветеринарски техничар IV 1

18

3.

Прехрамбени техничар 1

18

4.

Цвјећар/Месар III 1

18

 

 

УКУПНО III/IV 5

90

2.ZDRAVSTVO

 

Редни број

 

Звање – занимање Степен стручне спреме  Број одјељења

Број ученика

1.

Фармацеутски техничар IV 1

18

2.

Медицински техничар IV 2

18

 

 

УКУПНО IV 3

54

3.OSTALE DJELATNOSTI

 

Редни број

 

Звање – занимање Степен стручне спреме Број одјељења

Број ученика

1.

Еколошки/Козметички техничар IV 1

18

2.

Фризер

III

1

18

 

 

УКУПНО

III/IV 2

36

УКУПНО: ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 10 ОДЈЕЉЕЊА И 180 УЧЕНИКА

https://www.facebook.com/poljmedskolabrcko/

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak