Број ученика за упис за школску 2020/2021.

Број ученика за упис за школску 2020/2021. по смјеровима, степену образовања, броју одјељења и броју ученика:

1.ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА И ТРГОВИНА

 

Редни број

 

Звање – занимање  

Степен стручне спреме

 Број одјељења

 Број ученика

1.

Економски техничар IV 1

18

 

2.

Економски техничар – Пословна информатика IV 1

18

3.

Комерцијални техничар IV 1

18

4.

Царински техничар IV 1

18

5.

Пословно-правни техничар IV 1

18

6.

Трговачки техничар IV 1

18

7.

Трговац III 1

18

 

 

УКУПНО  III/IV  7

 126

2. УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

 

Редни број

 

Звање – занимање Степен стручне спреме Број одјељења

Број ученика

1.

Туристички техничар IV 1

18

2.

Угоститељско-кулинарски техничар IV 1

18

3.

Кухар III 1

18

4. Конобар III 1 18
 

 

УКУПНО

 III/IV  4

 72

 

http://www.ekonomska.bdcentral.net/

https://www.facebook.com/pages/JU-Ekonomska

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post