Praktična nastava

  • Početna

Praktična nastava u okviru svih smjerova se realizira u školi i izvan škole. Praktična nastava izvan škole, realizira se u bankama, hotelima i drugim  privrednim objektima u gradu.

Na satima praktične nastave učenici sa svojim nastavnicima razvijaju i primjenjuju stečena teorijska znanja. Poseban značaj imaju virtualna poduzeća za vježbu u školi (PZV), a  koja su dio programskih sadržaja svih četverogodišnjih zanimanja.

Poduzeće za vježbu – PZV je inovativni, praktično orijentiran metod učenja koji ima za cilj promovirati  poduzetničke vještine – to je firma model u kojoj se promoviraju procesi stvarnoga biznisa.

Poduzeće za vježbu je mjesto za učenje simulacijom poduzeća s odgovarajućim organizacijskim formama (nabavka, prodaja, marketing, računovodstvo, osoblje, tajništvo…)

Ključne vještine kao timski rad, vještine konfliktmenadžmenta, fleksibilnost, sposobnost savladavanja stresa, donošenje odluka i smisao za interkulturalnost se promoviraju u simuliranom svijetu biznisa sa stvarnim partnerima iz zemalja sudionica ili drugih zemalja.

Kuhinja, restoran i pomoćne prostorije namijenjene za praktičnu nastavu ugostiteljske struke zauzimaju blizu 700 kvadratnih metara opremljenog prostora.

Za realizaciju praktične nastave izvan škole sklapaju se ugovori s ugostiteljskim i trgovačkim objektima u gradu. Učenici su izravno uključeni u sve faze rada i imaju priliku da dokažu svoje sposobnosti, te mnogi ostaju da rade u istim  objektima po završetku škole. Poslodavci vrijedne učenike motiviraju na razne načine kako bi sebi osigurali kvalitetnu radnu snagu.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post