Факултет за физичку хемију – Универзитет у Београду

Физичка хемија на Универзитету у Београду се предаје од 1903. године. Дјелатности Факултета за физичку хемију данас су високо образовање и научноистраживачки рад од посебног значаја за Републику Србију, а који су усклађени са међународним, посебно европским образовним и научним простором. Основна дјелатност Факултета се обавља у складу са законима о високом образовању и о научноистраживачком раду, као и са статутима Универзитета у Београду и Факултета.

Знања и дипломе које се стичу на Факултету за физичку хемију омогућавају студентима рад и напредовање у различитим областима физичке хемије и наукама са којима се физичка хемија граничи. Факултет је матичан за физичку хемију и уже области: спектрохемију, електрохемију, нуклеарну хемију и радиохемију, хемијску кинетику, хемијску термодинамику, квантну хемију, биофизичку хемију и динамику неравнотежних процеса, физичку хемију материјала и физичку хемију у контроли и заштити животне средине.

Основни циљ Факултета за физичку хемију је да у оквиру Универзитета у Београду обезбједи на сва три нивоа студија, основним академским, мастер и докторским, квалитетно образовање из области физичке хемије, да кроз научну сарадњу и сопствени развој омогући својим студенатима, наставницима, сарадницима и свршеним студентима укључивање у најсавременија научна истраживања и практични рад у контролним и развојним лабораторијама и уопште у привреди.

Студије:

  • Основне академске студије физичке хемије
  • Мастер академске студије физичке хемије
  • Специјалистичке струковне студије форензика
  • Докторске студије Факултета за физичку хемију

Како уписати Факултет за физичку хемију?

Визија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима знања и развије способности да знања и вјештине користе и развијају током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама које су јој сродне. Пратећи динамичне промјене у научном и технолошком развоју и промјене у образовању, факултет излази у сусрет потребама за новим компетенцијама генерација које ће професионално дјеловати у нашој, али и европској средини. Осавремењени, и измјењени програми потпуно су прилагођени Болоњској декларацији и студијама у земљама Европске уније. Земље потписнице декларације, па и наша земља, на тај начин омогућавају својим свршеним студентима признавање диплома у свим земљама Уније и мобилност током студија и после њих. Факултет за физичку хемију, од школске 2009/2010. године нуди академске студије у три циклуса 4+1+3 година, BSc/MSc/PhD (у укупном трајању од 4/5/8 година). Уведен је систем ЕЦТС бодова па свака година студија има 60 ЕЦТС бодова.

Упис – информације и потребна документа

Све детаље у вези са уписом на Основне студије на Факултету за физичку хемију, можете пронаћи на страници:

Конкурс за упис на основне академске студије

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – Факултет за физичку хемију
Студентски трг 12-16
11158 Београд 118
ПАК 105305
Република Србија

Е-пошта: ffh@ffh.bg.ac.rs

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak